Predstavljamo članice IRIS mreže: UZOPI u BiH

Predstavljamo članice IRIS mreže: UZOPI u BiH

Unija za održivi povratak i integracije u Bosni i Hercegovini (UZOPI u BiH) osnovana je u septembru 1993. godine kao multietnička, nestranačka i nevladina organizacija u cilju ostvarivanja zajedničkih interesa svih povratnika i raseljenih lica u BiH. U svom sastavu...
Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje «Oaza»

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje «Oaza»

Udruženje Oaza iz Trebinja  je humanitarna, neprofitna, nestranačka, nepolitička, nevladina, anacionalna organizacija, u potpunosti nezavisna i samostalna u izvršavanju programskih zadataka i ciljeva. Osnovana je u martu 1999. godine na inicijativu profesora iz...
Uspješne priče: Udruženje “Žene BiH”

Uspješne priče: Udruženje “Žene BiH”

Gđa. M.Z. je u više navrata prijavljivala porodično nasilja od strane supruga i tražila zaštitu policije. Ista je sa troje maloljetne djece smještena u Sigurnu kuću gdje je boravila sedam mjeseci. Žrtva je bila izložena nasilju 12 godina, psihički je bila dosta...