Treninzi i edukacije u organizaciji LIR CD

• Upravljanje projektnim ciklusom;
• Pisanje projekata;
• Javno zagovaranje, lobiranje i teorija promjena;
• Monitoring i evaluacija;
• Fundraising-prikupljanje sredstava;
• Strateško planiranje;
• Izrada lokalnih akcionih planova zagovaranja za ugrožene kategorije stanovništva;
• Peer review-razmjena iskustava i dobre prakse;
• Pisanje alternativnih izvještaja;
• Žive biblioteke i Forum teatar;
• Proces održivosti organizacija civilnog društva;
• Mentorstvo za pisanje projekata Centrima za Socijalni rad i lokalnim samoupravama