Održano ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija

Održano ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija

U okviru projekta,, Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva” koji finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR CD i ASB, održano je ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija i to u sljedećim opštinama: u Bosanskom...