Javno slušanje o stanju socijalnih usluga održano u Brčkom

by jun 4, 2021Vijesti0 comments

Javno slušanje o stanju socijalnih usluga održano u Brčkom

by | jun 4, 2021

Prvo od tri javna slušanja „Analize nedostataka i unapređenja oblasti socijalnih usluga i socijalnih inovacija za ranjive grupe“, planiranih u sklopu projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, održano je 1. juna u Brčkom.

Javnom slušanju su prisustvovali predstavnici institucija Brčko Distrikta, SDI opština i organizacija civilnog društva iz ove regije. Sljedeća dva javna slušanja će se održati u FBIH i u RS.

Učesnike u Brčkom su pozdravili predstavnici LIR CD i ASB, te predstavnica  Evropske Unije u Brčkom, donatora projekta, a potom je kratko predstavljen projekat „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, te rezultati „Analize nedostataka i unapređenja oblasti socijalnih usluga i socijalnih inovacija za ranjive grupe».

Nakon predstavljanja rezultata ove analize, predstavnici institucija, opština i OCD aktivno su se uključili u diskusiju o samom dokumentu, ali i o stanju socijalnih usluga u lokalnim sredinama te na nivou entiteta i Brčko Distrikta. Tokom diskusije su se čuli brojni kvalitetni prijedlozi i sugestije, ne samo vezano za analizu, nego i za funkcionisanje socijalnih usluga generalno.

Popuštanje epidemioloških mjera u cijeloj državi, omogućiće da se i sljedeća dva javna slušanja organizuju u sličnoj atmosferi, sa brojnim učesnicima, konstruktivnim diskusijama i prijatnoj atmosferi.

Najnovije vijesti