Poziv za ponuđače za uslugu: Konsultant za mentorstvo

Poziv za ponuđače za uslugu: Konsultant za mentorstvo

Otvoren je poziv za ponuđače za uslugu “Konsultant za mentorstvo” – podrška organizacijama civilnog društva-članicama IRIS mreže u BiH sa ciljem poboljšanja pružanja socijalnih usluga,  sticanju dozvola za pružanje socijalnih usluga (ispunjavanje standarda...
Otvoren poziv članicama IRIS mreže za proces mentorstva

Otvoren poziv članicama IRIS mreže za proces mentorstva

Nastavljamo sa jačanjem kapaciteta članica IRIS mreže! Otvoren je poziv članicama za proces mentorstva  sa ciljem pružanja pomoći organizacijama civilnog društva u postizanju standarda kvaliteta za razvoj socijalnih usluga i inovacija. Pored aplikacione forme I...