Održan trening za efikasan menadžment organizacija civilnog društva

by okt 18, 2021Vijesti0 comments

Održan trening za efikasan menadžment organizacija civilnog društva

by | okt 18, 2021

„Trening/Obuka za organizacioni planski – učinkovit menadžment organizacija civilnog društva – strateško planiranje, odgovornost, dobro upravljanje, umrežavanje i prikupljanje sredstava“ održan je na Igmanu od 5. do 8. oktobra 2021. godine za članice IRIS BiH mreže u sklopu projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva“, finansiranog od strane Evropske unije.

Trening je ponudio paket obuke koji se odnosi na organizacijsko planiranje i učinkovito upravljanje; odnosno, na odgovornost organizacija civilnog društva, dobro upravljanje, umrežavanje i prikupljanje sredstava.

Takođe, omogućio je polaznicima da kvalitetnije komuniciraju znanja i aktivnosti prema tri glavne ciljne grupe, a koje se nalaze u sistemu socijalne pomoći i ranjivih kategorija: društveno ugrožene kategorije, korisnici IRIS BiH mreže te ministarstva zadužena za sprovođenje politika socijalne pomoći u BiH i  javne službenike iz SDI opština.

Trening je obradio nekoliko tema:

  • strateško planiranje koje ima za cilj donošenje temeljnih odluka i poduzimanje glavnih aktivnosti koje oblikuju i vode to što organizacija jeste, te ono čime se ona bavi i razloge zbog kojih se bavi time čime se bavi.
  • umrežavanje, koje,kao tematska cjelina, podrazumijeva osnovno znanje o cost/benefit analizi i, na temelju analitičke procjene, izbora modela umrežavanje tri ili više organizacija okupljenih na zajedničkim vrijednostima, ciljevima, projektima, i sl.
  • dobro upravljanje, koncept koji opisuje kako organizacije (javne, privatne, civilne) provode poslove i upravljaju resursima, na očekivani/propisani način.
  • odgovornost, koja se odnosi na obavezu pojedinca ili organizacije da odgovaraju za svoje djelovanje; prihvataju odgovornost za posljedice, te da predstavljaju rezultate na transparentan način, a to najčešće uključuje odgovornost za novac i druga povjerljiva dobra, odgovornost za činjenje i nečinjenje, te odgovornost za donošenje odluka.

Sve navedene teme su predstavljene od trenera Adisa Arapovića.

Još jedna važna tema koja je obrađena na treningu je prikupljanje sredstava. Radi se o aktivnostima usmjerenim prema prikupljanju novca (i/ili usluga, roba) od pojedinaca, fondacija, vladinih agencija itd. To je vrlo uobičajena tehnika za neprofitne dobrotvorne organizacije koje traže sredstva za podršku svojim aktivnostima.  Važno je naglasiti da se prikupljanje sredstava razlikuje od finansiranja, a o ovom je detaljno govorio trener Igor Stojanović.

Trening je završio podjelom sertifikata o završenoj obuci na navedene teme.

Najnovije vijesti