Održano ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija

Održano ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija

U okviru projekta,, Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva” koji finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR CD i ASB, održano je ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija i to u sljedećim opštinama: u Bosanskom...

read more
Održane radionice Žive biblioteke i Forum teatra

Održane radionice Žive biblioteke i Forum teatra

U prostorijama Nove generacije, organizacije koja je članica IRIS mreže održan je dvodnevna radionica Forum teatra i jednodnevna radionica Žive biblioteke u sklopu projekta "Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva" koju...

read more
Poziv za ponuđače za uslugu: Konsultant za mentorstvo

Poziv za ponuđače za uslugu: Konsultant za mentorstvo

Otvoren je poziv za ponuđače za uslugu “Konsultant za mentorstvo” – podrška organizacijama civilnog društva-članicama IRIS mreže u BiH sa ciljem poboljšanja pružanja socijalnih usluga,  sticanju dozvola za pružanje socijalnih usluga (ispunjavanje standarda...

read more
Otvoren poziv članicama IRIS mreže za proces mentorstva

Otvoren poziv članicama IRIS mreže za proces mentorstva

Nastavljamo sa jačanjem kapaciteta članica IRIS mreže! Otvoren je poziv članicama za proces mentorstva  sa ciljem pružanja pomoći organizacijama civilnog društva u postizanju standarda kvaliteta za razvoj socijalnih usluga i inovacija. Pored aplikacione forme I...

read more
Procijenjen napredak i definisane preporuke za buduće dijelovanje

Procijenjen napredak i definisane preporuke za buduće dijelovanje

U okviru projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, koji implementiraju LIR Civilno društvo i Arbeiter- Samariter- Bund Deutschland e.V., uz finansijsku podršku Evropske unije, izrađen je dokument “Godišnji izvještaj...

read more
Poziv za dostavljanje prijedloga projekata članicama IRIS mreže

Poziv za dostavljanje prijedloga projekata članicama IRIS mreže

U sklopu projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva” objavljujemo poziv za dostavljanje prijedloga projekata članicama IRIS mreže – dodjela malih grantova. Rok za predaju projekata je 08.04.2022 do 15h na e-mail adrese...

read more