Potpisan protokol sa SOS Dječija sela BiH

Potpisan protokol sa SOS Dječija sela BiH

SOS Dječija sela BiH potpisali su protokole o međusobnoj saradnji na aktivnostima unapređenja položaja djece i mladih u alternativnoj brizi sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, Udruženjem za prevenciju ovisnosti NARKO NE Udruženje za prevenciju ovisnosti iz...

read more
U okviru malih grantova održane brojne radionice širom BiH

U okviru malih grantova održane brojne radionice širom BiH

  U okviru projekta “Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece” kojeg finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR Civilno društvo (LIR CD) i ASB South East Europe do početka izbijanja pandemije COVID 19 održano je nekoliko aktivnosti u okviru 10 grantova...

read more
Covid 19, Uduženje žena Priroda: Volonteri na terenu

Covid 19, Uduženje žena Priroda: Volonteri na terenu

Uduženje žena Priroda Bratunac je odmah po proglašenju vanredne situacije izazvane korana virusom sve svoje raspoložive resurse stavila na raspolaganje Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Bratunac i Centru za socijalni rad. Osoblje i volonteri Prirode su postali...

read more
Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

U situaciji Covid-19 pandemijske krize, "Zemlja djece u BiH" reorganizovala je rad Udruženja u skladu sa mjerama relevantnih kriznih organa. Iako je "rad od kuće" jedna od opcija koja se intenzivno koristi, u svim situacijama u kojima je to moguće,  ipak se i...

read more
Zaštita djece za vrijeme pandemija koronavirusa

Zaštita djece za vrijeme pandemija koronavirusa

Kako zaštiti djecu za vrijeme pandemija koronavirusa saznajte u korisnim uputstvima koje je pripremio UNICEF. Zarazne bolesti kao što je virus COVID-19 mogu poremetiti okruženje u kojem djeca rastu i razvijaju se. Remećenje u odnosu sa porodicom, prijateljima,...

read more
Covid 19, Udruga Altruist: Aktivnosti nastavljaju online

Covid 19, Udruga Altruist: Aktivnosti nastavljaju online

Udruga Altruist radi s djecom u riziku i u prevenciji rizičnih ponašanja. Radimo na dvije lokacije, u Dnevnom centru i Terenskoj učionici u naselju Bafo. Naš program se sastoji od individualnog rada s učiteljicom, psihologom ili socijalnim radnikom. Nudimo pomoć pri...

read more