Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

U situaciji Covid-19 pandemijske krize, "Zemlja djece u BiH" reorganizovala je rad Udruženja u skladu sa mjerama relevantnih kriznih organa. Iako je "rad od kuće" jedna od opcija koja se intenzivno koristi, u svim situacijama u kojima je to moguće,  ipak se i...

read more
Zaštita djece za vrijeme pandemija koronavirusa

Zaštita djece za vrijeme pandemija koronavirusa

Kako zaštiti djecu za vrijeme pandemija koronavirusa saznajte u korisnim uputstvima koje je pripremio UNICEF. Zarazne bolesti kao što je virus COVID-19 mogu poremetiti okruženje u kojem djeca rastu i razvijaju se. Remećenje u odnosu sa porodicom, prijateljima,...

read more
Covid 19, Udruga Altruist: Aktivnosti nastavljaju online

Covid 19, Udruga Altruist: Aktivnosti nastavljaju online

Udruga Altruist radi s djecom u riziku i u prevenciji rizičnih ponašanja. Radimo na dvije lokacije, u Dnevnom centru i Terenskoj učionici u naselju Bafo. Naš program se sastoji od individualnog rada s učiteljicom, psihologom ili socijalnim radnikom. Nudimo pomoć pri...

read more
Migrantska kriza na granici Grčke i Turske

Migrantska kriza na granici Grčke i Turske

U sklopu medijske kampanje projekta “IRIS uMREŽavanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama”  novinarka i kamerman BHTV su bili na licu mjesta i izvještavali o migrantskoj situaciji na granici Grčke/Turske u periodu od 10-12 marta...

read more
Prava djece nisu pitanje luksuza već obaveze

Prava djece nisu pitanje luksuza već obaveze

Prava djece u cjelini prosto nisu pitanja luksuza već međunarodnog standarda za koji smo se obavezali da ga primjenjujemo u svakodnevnom radu. Nažalost, mediji taj nivo primjene nemaju u svom radu i ono što je važno je da razumijemo da se sva prava sve djece jednako...

read more