Akademija IRIS mreže od 26. do 29. novembra u Beogradu

Akademija IRIS mreže od 26. do 29. novembra u Beogradu

U toku su pripreme za regionalnu socijalnu akademiju IRIS mreže "Zaštita osjetljivih migracija upravljanja" koja će se održati u Beogradu od 26. do 29. novembra. Predstavnici Bosne i Hercegovine prezentovaće aktuelnu situaciju u BiH kada je riječ o ovoj temi....

read more
Uspješne priče: Zemlja djece BiH

Uspješne priče: Zemlja djece BiH

Nehrudin Č. dolazi iz višečlane romske porodice, koja živi u naselju Kalebići u Tuzli. Živeo je sa svojom majkom, ocem, dvije mlađe sestre i sinom svoje starije sestre. "Zemlja djece u BiH" pronašla je Nehrudina kako prosjači na ulici. Iako je tada imao šest godina,...

read more
Regionalna ministarska konferencija 6. novembra u Beogradu

Regionalna ministarska konferencija 6. novembra u Beogradu

Regionalna ministarska konferencija sa temom "U procesu evropskih integracija nikoga ne ostavljamo" održaće se 6. novembra u Beogradu u okviru "Inicijative socijalne dimenzije" (SDI). Konferencija će okupiti ministre zadužene za socijalnu politiku Zapadnog Balkana,...

read more
Regional IRIS NETWORK announces Call for Peer Reviewers

Regional IRIS NETWORK announces Call for Peer Reviewers

Regional IRIS Network, in cooperation with National IRIS Networks from Albania (National Coordinator Arsis Initiative), Bosnia and Herzegovina (National Coordinator LIR CD), FYROoM (National Coordinator La Strada), Montenegro (National Coordinator SOS Telephone) and...

read more
Aplicirajte za Regionalnu socijalnu akademiju!

Aplicirajte za Regionalnu socijalnu akademiju!

IRIS (Mreža pružalaca socijalnih usluga OCD) i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.v. objavljuju poziv za učesnike Regionalne socijalne akademije, koji će se održati u Beogradu od 26. do 29. novembra 2018. godine. Akademija nudi učesnicima jedinstvenu obuku i...

read more
Apply to IRIS Network Social Academy

Apply to IRIS Network Social Academy

IRIS (Network of CSOs providers of social services) and Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. are announcing the Call for participants of the Regional Social Academy, which will be heldin Belgrade, Serbia from 26thto 29th November 2018....

read more
Nova regionalna inicijativa IRIS mreže – IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

Nova regionalna inicijativa IRIS mreže – IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

Regionalna mreža za jačanje kvaliteta u pružanju socijalnih usluga (IRIS) osnovana je 2012. godine u okviru Programa partnerstva za razvoj civilnog društva za organizacije civilnog društva (CSF), a koji je finansiran od strane Evropske unije (EU). CSF je instrument putem koga EU pruža finansijsku podršku civilnom društvu koje aktivno učestvuje u javnoj raspravi o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnom uključivanju i vladavini prava…

read more