Regional IRIS NETWORK announces Call for Peer Reviewers

Regional IRIS NETWORK announces Call for Peer Reviewers

Regional IRIS Network, in cooperation with National IRIS Networks from Albania (National Coordinator Arsis Initiative), Bosnia and Herzegovina (National Coordinator LIR CD), FYROoM (National Coordinator La Strada), Montenegro (National Coordinator SOS Telephone) and...

read more
Aplicirajte za Regionalnu socijalnu akademiju!

Aplicirajte za Regionalnu socijalnu akademiju!

IRIS (Mreža pružalaca socijalnih usluga OCD) i Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.v. objavljuju poziv za učesnike Regionalne socijalne akademije, koji će se održati u Beogradu od 26. do 29. novembra 2018. godine. Akademija nudi učesnicima jedinstvenu obuku i...

read more
Apply to IRIS Network Social Academy

Apply to IRIS Network Social Academy

IRIS (Network of CSOs providers of social services) and Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. are announcing the Call for participants of the Regional Social Academy, which will be heldin Belgrade, Serbia from 26thto 29th November 2018....

read more
Nova regionalna inicijativa IRIS mreže – IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

Nova regionalna inicijativa IRIS mreže – IRIS uMREŽAvanje – Civilno društvo za zaštitu korisnika u sistemu upravljanja migracijama

Regionalna mreža za jačanje kvaliteta u pružanju socijalnih usluga (IRIS) osnovana je 2012. godine u okviru Programa partnerstva za razvoj civilnog društva za organizacije civilnog društva (CSF), a koji je finansiran od strane Evropske unije (EU). CSF je instrument putem koga EU pruža finansijsku podršku civilnom društvu koje aktivno učestvuje u javnoj raspravi o demokratiji, ljudskim pravima, socijalnom uključivanju i vladavini prava…

read more
First partnership meeting of initiative IRIS NETWORKing

First partnership meeting of initiative IRIS NETWORKing

For the purpose of launching of the project „IRIS NETWORKing – CSOs for protection sensitive migration management, first partnership building meeting was held in Hotel Palace in Belgrade on 24th and 25th January 2018. The meeting was organized by IDC and attended by...

read more
Kampanja zagovaranja – Bijeljina i Kalesija

Kampanja zagovaranja – Bijeljina i Kalesija

Završena kamapanja zagovaranja u gradu Bijeljina i općini Kalesija. Usvojen Plan uspostavljanja novih i unapređenja postojećih usluga socijalne zaštite u Gradu Bijeljina za period 2016-2018 i završen Strateški plan unapređenja socijalne zaštite općine Kalesija za...

read more
Okrugli sto u Briselu

Okrugli sto u Briselu

The roundtable debate on Tuesday 10.11.2015 'Migration and Fundamental Rights: Will the EU live up to its values?' that was organised by Solidar in collaboration with IRIS network in Brussels.

read more
Prvi nacionalni kongres IRIS mreže

Prvi nacionalni kongres IRIS mreže

Prvi nacionalni kongres IRIS mreže održan je u Bosni I Hercegovini, 2 i 3 juna 2015 na Vlašiću. Učesnici su bili predstavnici clanica IRIS BiH mreže, predstavnici državnih institucija: FBiH Ministarstvo rada I socijalne politke I Ministarstvo zdravlja I socijalne...

read more