Poziv: Konsultanti za mentorstvo

Poziv: Konsultanti za mentorstvo

Objavljen je poziv za konsultante za mentorstvo:  pomoć organizacijama civilnog društva u procesu licenciranja za pružanje socijalnih usluga (ispunjavanje standarda kvaliteta) i mentorstvo u strateškom razvoju OCD za razvoj socijalnih usluga. Zainteresovani...

read more
Trening mentorske podrške predstavljen i u FBiH

Trening mentorske podrške predstavljen i u FBiH

Nakon informativnog sastanka u Republici Srpskoj, održan je informatvni sastanak o treningu mentorske podrške i sa predstavnicima definisanih opština u Federaciji Bosne i Hercegovine. Sastanak je održan u Federalnom Ministarstvu rada i socijalne politike, a...

read more
Predstavnici opština upoznati sa trenigom mentorske podrške

Predstavnici opština upoznati sa trenigom mentorske podrške

Informativni sastanak na kojem su se definisane opštine u Republici Srpskoj upoznale sa treningom mentorske podrške  koji osigurava razumjevanje procesa planiranja projekta i razvoj vještina potrebnih za izradu kvalitetnih projektnih prijava, održan je danas u...

read more
Uspješne priče: Udruženje Roma “Euro Rom”

Uspješne priče: Udruženje Roma “Euro Rom”

Korisnici koji su ostvarili zdravstveno osiguranje Primjer 1. Korisnica Š.N. čiji je muž O.H. korisnik ličnog dobrovoljnog osiguranja od 2016. godine, 2017. godine je također osigurana putem ličnog dobrovoljnog osiguranja kao član porodice. Š.N. je bila jako bolesna,...

read more
Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Nova generacija

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Nova generacija

Naša organizacija prepoznaje važnost Iris mreže prvenstveno u vidu jačanja kapaciteta kroz jačanje znanja i vještina oslanjajući se na resurse mreže same po sebi, ističu u udruženju Udruženje “Nova generacija” nastalo je 2004. godine kao projekat Unije studenata...

read more