Javno slušanje o stanju socijalnih usluga održano u Brčkom

Javno slušanje o stanju socijalnih usluga održano u Brčkom

Prvo od tri javna slušanja „Analize nedostataka i unapređenja oblasti socijalnih usluga i socijalnih inovacija za ranjive grupe“, planiranih u sklopu projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, održano je 1. juna u...

read more
Devet novih članica IRIS BiH mreže

Devet novih članica IRIS BiH mreže

U sklopu projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva”, IRIS BiH mreža proširena je za novih devet članica, organizacija civilnog društva, i to su: Naša djeca MostarUdruženje žena „Podstrek“ TuzlaUdruženje žena Bubamara,...

read more
Poziv za organizacije civilnog društva, članice IRIS mreže

Poziv za organizacije civilnog društva, članice IRIS mreže

IRIS mreža objavljuje Poziv za mentorstvo – podrška OCD – članice IRIS BIH mreže u sticanju dozvola za pružanje socijalnih usluga (ispunjavanje standarda kvaliteta) i mentorstvo u ukupnom strateškom razvoju dotične OCD “. Poziv je otvoren u okviru projekta: " IRIS...

read more
Poziv organizacijama civilnog društva: Budite dio IRIS mreže!

Poziv organizacijama civilnog društva: Budite dio IRIS mreže!

U sklopu projekta "Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva", LIR CD poziva organizacije civilnog društva kojima je fokus djelovanja na socijalnim uslugama, socijalnim inovacijama, odnosno socijalnom preuzetništvu da se...

read more
Održane Žive biblioteke i Forum teatar u Cazinu

Održane Žive biblioteke i Forum teatar u Cazinu

U sklopu projekta “Zajedno u budućnost kroz međuetničko pomirenje među mladima”, koji implementira LIR CD, a finansira Ambasada SAD-a u BiH, održane su Žive biblioteke i obuka Forum teatra u Cazinu. Žive biblioteke su održane 24. i 25. septembra za učenike osmog...

read more