Alternativni izvještaj za 2020. godinu

Alternativni izvještaj za 2020. godinu

Nakon pripreme Alternativnog izvještaja  za 2019. godinu projektni partneri LIR CD i ASB planirali su da to urade i za 2020. godinu. Iako Mišljenje Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Europskoj uniji 2020. još nije spremno, započeli su s...

read more
Potpisan protokol sa SOS Dječija sela BiH

Potpisan protokol sa SOS Dječija sela BiH

SOS Dječija sela BiH potpisali su protokole o međusobnoj saradnji na aktivnostima unapređenja položaja djece i mladih u alternativnoj brizi sa Udruženjem za razvoj NERDA iz Tuzle, Udruženjem za prevenciju ovisnosti NARKO NE Udruženje za prevenciju ovisnosti iz...

read more
U okviru malih grantova održane brojne radionice širom BiH

U okviru malih grantova održane brojne radionice širom BiH

  U okviru projekta “Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece” kojeg finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR Civilno društvo (LIR CD) i ASB South East Europe do početka izbijanja pandemije COVID 19 održano je nekoliko aktivnosti u okviru 10 grantova...

read more
Covid 19, Uduženje žena Priroda: Volonteri na terenu

Covid 19, Uduženje žena Priroda: Volonteri na terenu

Uduženje žena Priroda Bratunac je odmah po proglašenju vanredne situacije izazvane korana virusom sve svoje raspoložive resurse stavila na raspolaganje Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Bratunac i Centru za socijalni rad. Osoblje i volonteri Prirode su postali...

read more
Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

U situaciji Covid-19 pandemijske krize, "Zemlja djece u BiH" reorganizovala je rad Udruženja u skladu sa mjerama relevantnih kriznih organa. Iako je "rad od kuće" jedna od opcija koja se intenzivno koristi, u svim situacijama u kojima je to moguće,  ipak se i...

read more
Zaštita djece za vrijeme pandemija koronavirusa

Zaštita djece za vrijeme pandemija koronavirusa

Kako zaštiti djecu za vrijeme pandemija koronavirusa saznajte u korisnim uputstvima koje je pripremio UNICEF. Zarazne bolesti kao što je virus COVID-19 mogu poremetiti okruženje u kojem djeca rastu i razvijaju se. Remećenje u odnosu sa porodicom, prijateljima,...

read more