Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama – IRIS PROGRES

by okt 28, 20230 comments

Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama – IRIS PROGRES

by | okt 28, 2023

Trajanje projekta: februar 2023. – januar 2026.

Budžet projekta: 822.770,08 evra

Donator: Ovaj projekata finansira Evropska unija

 Cilj projekta je jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva radi uticaja na proces donošenja odluka u zaštiti ljudskih prava i antidiskriminacijskim politikama marginalizovanih grupa na Zapadnom Balkanu

Mjere podrške:

 • Klaster 1: Podizanje kapaciteta Iris mreže:
 • Uvođenje metoda i alatki za rodnu ravnopravnost u prakse IRIS projekta i programa;
 • Regionalni i nacionalni sastanci mreže;
 • Dodjela sredstava – razvoj usluga na nivou zajednice;
 • Mentorstvo za sticanje dozvola i unapređenje standarda kvaliteta;
 • Regionalne akademije;
 • Program stručnog osposobljavanja u lokalnim nevladinim organizacijama.
 • Klaster 2: Uticaj na javne politike i podizanje svjesti:
 • Društveni napredak – regionalna studija za mjerenje napretka;
 • Građanski promocioni dijalog “Prema većem uključivanju”;
 • Izvještavanje u sjenci (Shadow reporting);
 • Regionalna konferencija “Društvena dimenzija približavanja zemalja Zapadnog Balkana Evropskoj uniji”;
 • Balkanski karavan – promocija najboljih praksi za ljudske resurse i socijalnu inkluziju;
 • Kampanje podizanja svjesti.

 Ciljne grupe projekta:

organizacije civilnog društva / branioci ljudskih prava na Zapadnom Balkanu, ministarstva za socijalnu politiku, zaštitu ljudskih prava i Evropskih integracija, marginalizovane grupe (Romi, žene žrtve nasilja, osobe sa invaliditetom, migranti / izbjeglice, mladi u riziku, LGBTQ), predstavnici državnih institucija, centri za socijalni rad, nacionalne agencije za zapošljavanje, zaštitnici građana, savjeti za socijalna pitanja, lokalne samouprave, EU institucije i zainteresovane strane učesnice u procesu integracije Srbije u EU, studenti sa Fakulteta društvenih nauka, opšta populacija, mediji

 Očekivani rezultati projekta:

Ojačani kapaciteti nevladinih organizacija da utiču na proces donošenja odluka u zaštiti ljudskih prava i politikama protiv diskriminacije marginalizovanih grupa u regionu Zapadnog Balkana.

 • Standardna operativna procedura IRIS mreže za promociju i zaštitu rodne ravnopravnosti
 • 30 IRIS članica obučene u oblasti promocije i zaštite rodne ravnopravnosti
 • 500 članica mreže učestvovalo u 19 regionalnih i nacionalnih sastanaka IRIS mreže
 • 12 organizacija civilnog društva članice IRIS mreže podržane kroz male grantove
 • 24 osoba iz organizacija članica IRIS mreže obučeni u oblasti projektnog menadžmenta, vidljivosti i zaštite ljudskih prava u pružanju socijalnih usluga
 • Najmanje 30 organizacija civilnog društva podržano kroz licenciranje i upravljanje kvalitetom u oblasti socijalnih usluga
 • Najmanje 90 učesnika edukovano kroz učešće u 3 Socialne akademije
 • 12 studenata uspješno završilo praksu u organizacijama civilnog društva članicama IRIS mreže
 • Regionalna studija pripremljena
 • 18 sesija dialoga među organizacija civilnog društva članica IRIS mreže i predstavnika državnih institucija u 6 zemalja Zapadnog Balkana realizovano
 • Regionalni Izveštaj iz sjenke sa preporukama pripremljen
 • 80 predstavnika EU, nacionalnih i lokalnih državnih institucija i organizacija civilnog društva saglasni po pitanju zajedničkih regionalnih aktivnosti
 • Najmanje 1.200 osoba učestvovalo u događajima u okviru Balkanskog karavana
 • Najmanje 1 milion građana informisan kroz kampanju podizanja svesti

Nosilac projekta je Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC) u partnerstvu sa ASB SEE (Arbeiter-Samariter-Bund), Centrom za radna prava (CLR) iz Albanije, LIR CD iz Bosne i Hercegovine, Institut za razvoj zajednice (Community Development Institute) iz Sjeverne Makedonije, Alfa Centar iz Crne Gore i Centar za nezavisan život sa Kosova*.

Najnovije vijesti