Poziv za trenere za realizaciju trodnevnog treninga u okviru Karavana ljudskih prava

by mar 19, 2024Vijesti0 comments

Poziv za trenere za realizaciju trodnevnog treninga u okviru Karavana ljudskih prava

by | mar 19, 2024

LIR CD u saradnji sa ASB-om objavljuje Poziv za trenere za realizaciju trodnevnog treninga u okviru Karavana ljudskih prava – Jačanje slobode izražavanja i ravnopravnosti u medijima u cilju senzibilisanja izvještavanja o ljudskim pravima i demokratiji ugroženih grupa, a koji je sastavni dio projekta “Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa”. Poziv će biti otvoren do 26.03.2024. godine, do 17h.

Osnovni cilj aktivnosti je jačanje slobode izražavanja i ravnopravnosti u medijima u cilju senzibilizacije izvještavanja o ljudskim pravima i demokratiji ugroženih grupa. Karavan za ljudska prava će okupiti 5 novinara renomiranih nacionalnih i lokalnih radio stanica, televizije, novina i/ili digitalnih medija na trodnevnoj turneji koja obilazi različite opštine u BiH sa ciljem senzibilizacije izvještavanja o ranjivim grupama (stare osobe, osobe sa invaliditetom, GB/DV, Mladi u riziku, Migranti/EV, LGBTI). Karavan ljudskih prava će uključivati obuku/radionice/predavanja zaštitnika ljudskih prava i novinara i terenske posjete dnevnim centrima za ugrožene grupe, uz mogućnost vođenja intervjua sa ciljanim grupama. Na ovaj način će se podizati svijest i promovisati rad OCD-zaštitnika ljudskih prava/pružaoca socijalnih usluga.

Od trenera se očekuje priprema i realizacija trodnevnog treninga koji će se održati krajem aprila 2024. godine, a koji će obuhvatiti različite teme: a) Ko su vulnerabilne osobe? Oblici, specifičnosti i razumijevanje vulnerabilnosti, primjeri, kontekst Bosne i Hercegovine, b) Pitanja ljudskih prava u kontekstu socijalne isključenosti- mehanizmi zaštite ljudskih prava, pristup zasnovan na ljudskim pravima u postizanju socijalne uključenosti i smanjenju društvenih nejednakosti, c) Etika u novinarstvu: Govor mržnje i izazovi u modernom novinarstvu, d) Kvalitetno izvještavanje o socijalnoj uključenosti marginalizovanih grupa: Kreiranje emotivnih priča i pokrivanje osjetljivih pitanja, e) Jačanje slobode izražavanja i jednakosti u medijima itd.

Od konsultanata/trenera se očekuje da, vodeći se navedenim temama, pripreme i realizuju trodnevni trening usklađen sa dinamikom terenskih posjeta.

Stručnjaci koji posjeduju iskustvo u relevantnim oblastima mogu se prijaviti slanjem svojih CV-eva i motivacionih pisama na e-mail: jelenakupresanin@yahoo.com

Najnovije vijesti