Poziv za konsultanta za izradu Izvještaja u sjeni “Ljudska prava- monitoring i izvještavanje”

by mar 19, 2024Vijesti0 comments

Poziv za konsultanta za izradu Izvještaja u sjeni “Ljudska prava- monitoring i izvještavanje”

by | mar 19, 2024

LIR CD u saradnji sa ASB-om objavljuje Poziv za konsultanta za izradu Izvještaja u sjeni “Ljudska prava- monitoring i izvještavanje”, u okviru projekta “Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa”. Poziv će biti otvoren do 26.03.2024. godine, do 17h.

Cilj izrade dokumenta je: a) omogućiti bolje razumijevanje okvira politika i jačanje kapaciteta OCD u oblasti ljudskih prava, b) reflektovati napredak u ispunjavanju obaveza BiH preuzetih ratifikacijom međunarodnih standarda za zaštitu ljudskih prava i njihove implikacije na sistem socijalne zaštite, odnosno zaštitnike ljudskih prava/pružaoce socijalnih usluga i vulnerabilne kategorije, c) ukazati na postojeće potrebe sa aspekta sistema socijalne zaštite, pružalaca socijalnih usluga i krajnjih korisnika, d) konstatovati napredak BiH u pregovaračkim poglavljima 19 – Socijalna politika i zapošljavanje i 23 – Pravosuđe i osnovna prava u pogledu tretmana socijalno ugroženih grupa i principa nediskriminacije.

Od konsultanta se očekuje da, vodeći se navedenim ciljevima, izradi sveobuhvatan dokument koji će prikazati pregled trenutnog stanja i izraditi preporuke relevantnim akterima za buduće djelovanje u oblasti ljudskih prava/demokratije u Bosni i Hercegovini.

Stručnjaci koji posjeduju iskustvo u navedenim oblastima mogu se prijaviti slanjem svojih CV-eva i motivacionih pisama na e-mail: jelenakupresanin@yahoo.com

Najnovije vijesti