Poziv za pružanje usluga: Provođenje petodnevnih obuka o upravljanju projektnim ciklusom, pisanju prijedloga i prikupljanju sredstava

by jan 11, 2024Vijesti0 comments

Poziv za pružanje usluga: Provođenje petodnevnih obuka o upravljanju projektnim ciklusom, pisanju prijedloga i prikupljanju sredstava

by | jan 11, 2024

OBAVJEŠTENJE ZA NABAVKU USLUGA

Referentni broj: PDT BOS2304-007

“Obuke o upravljanju projektnim ciklusom, pisanju prijedloga i prikupljanju sredstava”

Naziv projekta: “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini kroz javno/privatno/civilno partnerstvo”

LIR Civilno društvo u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za pružanje usluga – Provođenje po dvije petodnevne obuke o upravljanju projektnim ciklusom, pisanju prijedloga i prikupljanju sredstava (u daljem tekstu Obuka) u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih Projektom (Goražde, Zavidovići, Trebinje, Teslić, Travnik, Vareš). Cilj Obuke je poboljšanje kvaliteta dizajna i upravljanja projektima, osiguravajući da su programi i projekti za promociju i razvoj zapošljavanja relevantni, izvodljivi i efikasni.

Obuka će ojačati lokalna partnerstva i vještine predstavnika javnog i civilnog društva za planiranje i implementaciju integrisanih projekata koji promovišu više mogućnosti za zapošljavanje ranjivih grupa i lokalni društveno-ekonomski razvoj.

Dodatni kriterijumi za odabir ponuđača će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji koja će biti naknadno dostavljena zaintererovanim stranama.

Pojedinci i kompanije zainteresovani za prijavu treba da dostave svoju biografiju (CV) i motivaciono pismo, elektronskim putem na email adresu: maja.katic@lircd.org ili zoran.basic@lircd.org.

Rok za podnošenje prijave za gore navedene usluge je 19.01. 2024. godine do 16:00 sati.

Samo pojedincima i kompanijama koji dostave prijavu biće dostavljena tenderska dokumentacija i poziv da učestvuju u navedenom postupku nabavke. Državni službenici i drugo osoblje javne uprave ne mogu biti angažovani kao konsultanti/ treneri.

LIR Civilno društvo

Kralja Petra II br.9

78000 Banja Luka, BiH

www.lircd.org

Najnovije vijesti