Poziv za trenere za realizaciju trodnevnog treninga

by apr 9, 2024Vijesti0 comments

Poziv za trenere za realizaciju trodnevnog treninga

by | apr 9, 2024

LIR CD u saradnji sa ASB-om objavljuje Poziv za trenere za realizaciju trodnevnog treninga “Pristup Korisnici za Korisnike, putem metode socijalnog mapiranja „ne izostaviti nikoga”, a koji je sastavni dio projekta “Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa”. Poziv će biti otvoren do 16.04.2024. godine, do 17h.

Trening je namijenjen profesionalcima/zaštitnicima ljudskih prava iz organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine, a osnovni cilj je osnažiti ih kroz unapređenje znanja o individualnom pristupu svakom korisniku, adekvatno  prepoznavanje potreba, razvoj kompetencija i jačanje saradnje sa javnim institucijama u zaštiti ljudskih prava građana (posebno ugroženih), sprečavanje pasivizacije i diskriminacije, te pružanje podrške korisnicima kako bi podijelili iskustva i relevantne informacije u svojoj lokalnoj zajednici. Koncept treninga će biti zasnovan na metodi trening za trenere, te će se stečena znanja dalje multiplicirati i prenositi ne samo među profesionalcima, već i među ugroženim grupama, korisnicima socijalnih usluga (stare osobe, osobe sa invaliditetom, GB/DV, mladi u riziku, migranti/EV, LGBTI).

Od konsultanata/ trenera se očekuje priprema i realizacija trodnevnog treninga (uključujući podršku OCD određen vremenski period nakon treninga) koji će se održati početkom juna 2024. godine, a koji će obuhvatiti različite teme: a) Okvir za ljudska prava, b) Komunikacija sa ranjivim pojedincima i grupama (oblici, metode, saradnja, pristup), c) Zaštita ljudskih prava ranjivih kategorija u BiH, d) Metoda socijalnog mapiranja, e) Osnaživanje i aktiviranje ranjivih kategorija i ostvarivanje i zaštita ljudskih prava u lokalnoj zajednici (prenos iskustava na druge ranjive pojedince u lokalnim zajednicama od strane trenutnih korisnika socijalnih usluga koje pružaju OCD).

Stručnjaci koji posjeduju iskustvo u relevantnim oblastima mogu se prijaviti slanjem motivacionog pisma i CV-a na e-mail: jelenakupresanin@yahoo.com

Najnovije vijesti