Uspješne priče: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka

by mar 15, 2019Vijesti0 comments

Uspješne priče: Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka

by | mar 15, 2019

Udruženje za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima Banja Luka registrovano je 370 korisnika  (lako, umjereno, teže i teško zaostalih), što sa članovima njihovih porodica čini preko 1400 članova. U rješavanju brojnih problema, organizacija je od 2001. godine do danas postigla brojne uspjehe  i dobitnik je  niza priznanja za svoj rad, kako od domaćih, tako i od stranih organizacija. Od 2011. godine nosilac je statusa organizacije od značaja za grad.

«Našim najvećim uspjehom  smatramo projekte realizovane u  sklopu projekta ‘Reformisanje sistema i struktura režima centralne i lokalne socijalne politike u Bosni i Hercegovini’. To su  projekti aktivnosti u zajednici (PAZ projekti )  kroz koje smo realizovali dva projekta sa kojima smo pokrenuli  dvije usluge. Kroz njihovu realizaciju  mjenjali smo zakone, postavili metodologiju partnerstva u zajednici i stvorili konkretan proizvod, a to su usluge», ističu u ovom udruženju.

Radionica “Pristupačni turizam za sve”

Navode dalje projekat „SUNCOKRET”, koji je realizovan tokom  2003. i 2004. godine, a koji je kao rezultat imao uključivanje djece sa težim onesposobljenjem u predškolsko vaspitanje i obrazovanje.

«Tako je 2006 godine sa radom započeo vrtić Marija Mažar u Banja Luci  u kojem su smještena djeca sa težim onesposobljenjem», ističu u udruženju.

I na kraju u uspjehe se svakako ubraja i projekat ONIX, projekat realizovan tokom 2004 i 2005. Riječ je dnevnom zbrinjavanju odraslih lica sa intelektualnim teškoćama, odnosno projektu u sklopu kojeg je zapravo počelo rješavanje tog problema.

«Usluga je  2006. godine postala prošireno pravo  socijalne zaštite u lokalnoj zajednici, a 2012. godine je ušla u Zakon o socijalnoj zaštiti RS da bi 2016. godine ONIX i zvanično postala usluga socijalne zaštite rješenjem Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. To je  socijalna usluga za odrasla lica sa intelektualnim teškoćama koji su korisnici tuđe njege i pomoći i nesposobni za samostalan život i rad. Doprinosi boljem kvalitetu života lica sa intelektualnim teškoćama, podržava njihov ostanak u porodici i zajednici, podstiče očuvanje i korištenje potencijala  razvijajući i unapređujući  vještine važne za svakodnevni život u skladu sa potrebama, a u bezbjednom i podsticajnom okruženju, njihovim porodicama obezbeđuje mogućnosti za redovne radne aktivnosti i brigu o članu porodice bez socijalne izolacije i na kraju  priprema ih za život u zajednici i stanovanje uz podršku kada ostanu bez roditelja», kažu u Udruženju.

U projekte su uključeni i mladi sa poteškoćama

Kao model radnog angažovanja i zapošljavanja lica sa intelektualnim teškoćama  kroz zaštitne radionice, Udruženje je 2003. godine pokrenulo i rad eksperimentalne zaštitne radionice za izradu ekološkog  didaktičkog materijala  Radionica se sada nalazi u sklopu Centra za dnevno zbrinjavanje pod nazivom ONIX čiji su korisnici u njoj angažovani.

«Trenutno radimo na lobiranju da  u Republici Srpskoj bude usvojen zakon o socijalnom preduzetništvu i uspostavljena usluga stanovanja uz podršku. Tada se može reći   da smo zaokružili jedan proces u životu ove populacije od rođenja do kraja života», kažu u Udruženju.

Brojni projekti koji su nakon toga realizovani, bili su samo nadogradnja ovim uslugama. Izdvojićemo neke od njih:

-Spolna edukacija djece i mladih sa mentalnom zaostalošću  u cilju prevencije njihove zloupotrebe. Projekat je od 1306 projekata izabran među 60 najinovativnijih za Jugoistočnu Europu od Erste Fondacije.

-Projekt „Akcija mladih u zajednici“  finasiran od strane Evropske unije u sklopu  “IN-Implementacija UN Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom u BIH”. Udruženje od 2006 godine učestvije u izradi Alternativnog izvještaja o poštovanju Konvencije o pravima djeteta i član je mreže „Snažniji glas za djecu“.

-Projekt „Blue eqality“  susret mladih sa invaliditetom Rovinj 2018 i radionice na temu turizam dostupan za sve finasiran od Erasmus + u kojem su učestvovale Srbija, Slovenija, Bosna i Hercegovina  i Hrvatska kao aplikant

Najnovije vijesti