Skupovi razmjene iskustva u Foči i Bihaću: Izrađeni lokalni akcioni planovi zagovaranja

by okt 6, 2020Vijesti0 comments

Skupovi razmjene iskustva u Foči i Bihaću: Izrađeni lokalni akcioni planovi zagovaranja

by | okt 6, 2020

Skupovi razmjene iskustva i dobre prakse  održani su tokom septembra u Foči i Bihaću u okviru projekta ,,Promocija i zaštita prava ugrožene djece” koji finansira Evropska unija, a implementiraju LIR CD i ASB. Skup razmjene iskustva i dobre prakse u Foči je održan 11. septembra sa fokusom na pružanje podrške djeci u riziku i djeci sa poteškoćama u razvoju, dok se u Bihaću, nekoliko dana kasnije, 17. septembra, govorilo o pružanju podrške u prevenciji vršnjačkog nasilja. Na oba skupa, izrađeni su lokalni akcioni planovi zagovaranja vezani za navedene teme.

Na dvodnevnom skupu u Foči, predstavnici opština, nevladinih organizacija i centara za socijalni rad iz opština Foča, Goražde, Ustikolina i Gacko predstavili su programe prakse za ciljnu grupu (djeca u riziku i djeca sa poteškoćama u razvoju) i definisali  preporuke i zaključke.

Tokom drugog dana skupa, učesnici iz Foče su pristupili izradi lokalnog akcionog plana zagovaranja na temu podrške djeci u riziku (djeca sa poteškoćama u razvoju, u riziku od siromaštva i društvene isključenosti) sa ciljem obezbjeđivanja prostora i finasijskih uslova za adekvatno pružanje usluga dnevnog centra svim korisnicima (za ispunjenje strukturalnih standarda rada Dnevnog centra). Izrada lokalnog akcionog plana zagovaranja (LAP) je sastavni dio Antidiskriminacijske kampanje zagovaranja, a Udruženje Tračak nade iz Foče, koje je članica IRIS mreže u ovom mjesecu će lobirati na izradi i prihvatanju ovog plana.

Na dvodnevnom skupu u Bihaću učestvovali su predstavnici opština, nevladinih organizacija i centara za socijalni rad iz opstina Bihać, Prijedor, Cazin i Novi Grad.

Kao i u Foči, oni su prvi dan predstavili programe prakse za ciljnu grupu  i definisali  preporuke i zaključke,  a potom narednog dana pristupili izradi lokalnog akcionog plana zagovaranja na temu podrška u preveciji i suzbijanju vršnjačkog nasillja sa ciljem obezbeđivanja sistemske podrške za prevenciju i suzbijanje vršnjačkog nasilja u gradu Bihaću u sklopu Antidiskriminacijske kampanje zagovaranja.

Ovaj plan će biti prezentovan lokalnim vlastima u ovom mjesecu od strane članice IRIS mreže, Udruženja Žene sa Une sa ciljem prihvatanja izrade i usvajanja akcionog plana.

Najnovije vijesti