Održano ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija

by dec 19, 2022Vijesti0 comments

Održano ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija

by | dec 19, 2022

U okviru projekta,, Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva” koji finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR CD i ASB, održano je ukupno 13 porodičnih grupnih konferencija i to u sljedećim opštinama: u Bosanskom Grahovu, Varešu, Foči/Ustikolini,Ljubinju, Trebinju, Laktašima/Banja Luci, Šamcu, Domaljevcu, Modriči, Brodu, Tesliću, Sapni i Loparama.

Cilj porodičnih grupnih konferencija je da se učesnici obuke upoznaju sa inovitivnim praksama i primjenom ovog modela u domenu socijalne zaštite, sa ciljem unaprijeđenja zaštite i podrške ranjivim kategorijama stanovnistva.

U ovim konferencijama učestvovali su predstavnici opština, centara za socijalni rad, škola i nevladinog sektora.

Porodična grupna konferencija je definisana kao međunarodni savremeni model podrške ranjivim grupama i porodicama koje se suočavaju sa životnim krizama i problemima i ukazuju na to kako postići alternativne mjere za rješavanje problema u porodici. Ovaj model se naziva i „modelom usvajanja porodične podrške i usluga u okviru porodice i porodične mreže“ uz podršku nezavisnog koordinatora i pokretača slučaja.

Najnovije vijesti