Održan trening „Monitoring i evaluacija kao instrumenti dobrog upravljana i praćenja javnih politika“

by dec 23, 2021Vijesti0 comments

Održan trening „Monitoring i evaluacija kao instrumenti dobrog upravljana i praćenja javnih politika“

by | dec 23, 2021

Trening „Monitoring i evaluacija kao instrumenti dobrog upravljana i praćenja javnih politika“, održan je za članice IRIS BiH mreže od 14. do 16. decembra u Banji Vrućici u sklopu  projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva“, finansiranog od strane Evropske unije.

Trening je održala Indira Prljača, a u potpunosti je bio prilagođen potrebama IRIS mreže (tailor-made). Obuka je započeta teorijskim dijelom o postavkama monitoringa i evaluacije iz perspektive „Teorije promjene“ sa fokusom na obradu sistema monitoringa i evaluacije koji su potrebni IRIS BiH mreži na nivou strateškog plana djelovanja, a u nastavku su obuhvaćene i sljedeće oblasti:

  • Evaluacijski proces i koraci u evaluaciji;
  • Pokazatelji efikasnosti, efektivnosti, relevantosti, održivosti i uticaja;
  • Značaj evaluacijskog procesa za strateško djelovanje IRIS mreže;
  • Efikasan sistem evaluacije za interno i eksterno djelovanje IRIS mreže;
  • Javne politike i uloga organizacija civilnog društva. 

Specifičnost ovog treninga se ogledala u tome što je zahtijevao konstantnu uključenost polaznika kroz grupne aktivnosti i uključivanje učesnika u diskusiju što je zahtjevalo i poznavanje sadržaja “Analize nedostataka i unapređenje oblasti socijalnih usluga i socijalnih inovacija za ranjive grupe“, čije rezultate je neohodno uključiti u aktivnosti članica IRIS BiH mreže i to najprije kroz prepoznavanje ključnih problema/pitanja u okviru socijalnih politika unutar kojih se utvrđuju argumenti – na osnovu pomenute Analize.

Rad u grupama obuhvatio je i teme poput :

  • “Stablo problema i ciljeva” za identifikovana ključna pitanja/probleme iz Analize (npr. nizak nivo razvoja socijalnog preduzetništva)
  • Analiza matrice relevantnih aktera/dionika za svako od ključnih pitanja/problema iz Analize
  • Inicijalni plan monitoringa za svako od ključnih pitanja/ problema  iz Analize i slične teme  koje su se služile primjerima iz već pomenute Analize.

Važno pomenuti da je jedna od tema koje su se obradile na ovom treningu i sadržaj Izvještaja u sjeni (Shadow report).

Trening je završio dodjelom sertifikata o završenoj obuci u veoma pozitivnoj i prijateljskoj atmosferi što predstavlja jedan vrlo važan cilj cjelokupnog projekta – povezivanje članica IRIS BiH mreže na potpuno novom nivou.

Najnovije vijesti