Identifikovani izazovi u razvoju socijalnih inovacija i pružanju socijalnih usluga

by feb 21, 2023Vijesti0 comments

Identifikovani izazovi u razvoju socijalnih inovacija i pružanju socijalnih usluga

by | feb 21, 2023

U okviru projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, koji implementiraju LIR Civilno društvo i Arbeiter- Samariter- Bund Deutschland e.V., uz finansijsku podršku Evropske unije, izrađen je dokument “Godišnja razmjena informacija- poboljšanje kvaliteta standarda OCD pružalaca socijalnih usluga (Annual Briefing 2022)”.

Dokument je ukazao na značaj i ulogu OCD u procesima donošenja odluka, potrebu za jačanjem partnerstava i saradnje (unutar nevladinog sektora i između vladinog i nevladinog sektora) i poboljšanjem položaja OCD koje pružaju socijalne usluge ranjivim grupama, kroz razvoj društvenih inovacija i smanjenje socijalne isključenosti.

Brojne realizovane aktivnosti će uticati na osnaživanje ne samo pružalaca usluga i profesionalaca, već i samih korisnika kroz adekvatnije prepoznavanje i odgovor na njihove potrebe. Postignuti rezultati predstavljaju osnovu za dalje djelovanje, kako bi se osnažile OCD da budu efikasni i odgovorni nezavisni akteri, te unaprijedili njihovi kapaciteti za dijalog sa vladama.

Dokument se sastoji od sljedećih poglavlja:

  1. Uvod,
  2. Izazovi razvoja sistema socijalne zaštite i socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini,
  3. Djelovanje Iris Mreže,
  4. Istraživanje u oblasti socijalnih inovacija, kvaliteta i dostupnosti socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini,
  5. Zaključak i opšte preporuke, preporuke za dalji razvoj sistema socijalne zaštite, kvaliteta i dostupnosti socijalnih usluga i preporuke za dalji razvoj socijalnih inovacija/socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini.

Identifikovana je spremnost različitih aktera iz oblasti socijalne zaštite i socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini da djeluju pravovremeno i da svojim naporima utiču na dalji razvoj sistema u svim aspektima, kao i neophodnost podrške i međusobne saradnje donosilaca politika na svim nivoima, organizacija civilnog društva i profesionalaca.        

Dokument “Godišnja razmjena informacija- poboljšanje kvaliteta standarda OCD pružalaca socijalnih usluga (Annual Briefing 2022)” je dostupan na ovom LINKU.

Najnovije vijesti