Definisani okviri za mogućnosti unapređenja kapaciteta pružalaca socijalnih usluga

by feb 7, 2022Vijesti0 comments

Definisani okviri za mogućnosti unapređenja kapaciteta pružalaca socijalnih usluga

by | feb 7, 2022

Dokument “Godišnja razmjena informacija- poboljšanje kvaliteta standarda OCD pružalaca socijalnih usluga (Annual Briefing 2021)” izrađen je u okviru projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, koji implementiraju LIR Civilno društvo i Arbeiter- Samariter- Bund Deutschland e.V., uz finansijsku podršku Evropske unije.

Tokom izrade ovog dokumenta prepoznata je visoka motivisanost organizacija civilnog društva, a saznanja koja su u njemu objedinjena predstavljaju instrument za zagovaranje unapređenja kvaliteta socijalnih usluga i standarda u Bosni i Hercegovini. Ovaj dokument je takođe alat za prepoznavanje socijalnog preduzetništva zasnovanog na socijalnom uključivanju, kao inovativnog i održivog pristupa ostvarivanja društvene dobrobiti, sa naglaskom na marginalizovane i ranjive društvene grupe.

Sastoji od sljedećih poglavlja:

  1. Uvod,
  2. Pregled razvoja sistema socijalne zaštite i socijalnih inovacija/socijalnog preduzetništva u Bosni i Hercegovini,
  3. Dostignuća Iris Mreže,
  4. Istraživanje u oblasti poboljšanja standarda kvaliteta za pružanje socijalnih usluga u Bosni i Hercegovini,
  5. Zaključak i preporuke za donosioce politika, lokalne zajednice/ javne ustanove iz oblasti socijalne zaštite i organizacije civilnog društva, članice IRIS mreže.

Glavni zaključci ukazuju na postojanje spremnosti da se unaprijedi kvalitet života svih građana u Bosni i Hercegovini, uz uvažavanje njihovih potreba i poštovanje postojeće ili potencijalne vulnerabilnosti, te činjenicu da je imajući u vidu osjetljivu oblast socijalne zaštite, težinu promjena i neizvjesnu ekonomsku situaciju u cijeloj Bosni i Hercegovini, očekivano da razvoj sistema socijalne zaštite u Republici Srpskoj, Federaciji BiH i Brčko distriktu zahtijeva vrijeme, resurse i kontinuiranu motivisanost donosilaca politika.

Dokument “Godišnja razmjena informacija- poboljšanje kvaliteta standarda OCD pružalaca socijalnih usluga (Annual Briefing 2021)” je dostupan na linku.

Najnovije vijesti