Definisani koraci u daljem razvoju i pružanju socijalnih usluga

by dec 21, 2023Vijesti0 comments

Definisani koraci u daljem razvoju i pružanju socijalnih usluga

by | dec 21, 2023

© www.socialworkdegreeguide.com

U okviru projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, koji implementiraju LIR Civilno društvo i Arbeiter- Samariter- Bund Deutschland e.V., uz finansijsku podršku Evropske unije, izrađen je dokument “Godišnja razmjena informacija- poboljšanje kvaliteta standarda OCD pružalaca socijalnih usluga (Annual Briefing 2023)”.

Dokument je ukazao na značaj realizovanih aktivnosti, postignutih rezultata i njihovih dugoročnih efekata. Organizacije civilnog društva pružaju podršku različitim ranjivim kategorijama i na taj način svojim primjerom utiču na jačanje lokalnih zajednica širom zemlje. Naglašena je potreba za njihovim daljim osnaživanjem koje zahtijeva kontinuitet i pristup koji obuhvata različite dimenzije aktivnosti koje su u skladu sa konkretnim potrebama i kontekstom svake lokalne zajednice.

Dokument se sastoji od sljedećih poglavlja:

  1. Uvod
  2. Socijalne inovacije i razvoj sistema socijalne zaštite u Bosni i Hercegovini
  3. Umrežavanje organizacija civilnog društva i pozitivne društvene promjene
  4. Djelovanje IRIS Mreže- Bolja socijalna uključenost
  5. Preporuke za buduće djelovanje sa aspekta sistema, sa aspekta pružalaca socijalnih usluga i sa aspekta korisnika

Socijalne inovacije i adekvatna socijalna zaštita udruženo mogu imati veliki uticaj na unapređenje položaja cjelokupnog stanovništva, ne samo vulnerabilnih kategorija. Ideje koje su sastavni dio koncepta socijalnih inovacija mogu biti glavni pokretač daljeg socijalnog razvoja Bosne i Hercegovine.

Zaključeno je da je održiv i inkluzivan pristup koji se fokusira na konkretne potrebe i kontekst zajednice ključan za uspjeh procesa osnaživanja organizacija civilnog društva i unapređenje socijalne uključenosti vulnerabilnih kategorija.

Dokument možete naći na ovom LINKU.

Najnovije vijesti