Žive bibilioteke i Porodične grupne konferencije održane u Mostaru i Foči

by dec 2, 2019Vijesti0 comments

Žive bibilioteke i Porodične grupne konferencije održane u Mostaru i Foči

by | dec 2, 2019

Živa biblioteka u Mostaru organizovana za 30 učenika 9. razreda OŠ „Bijelo Polje“

Nakon Brčkog i Bijeljine, Žive biblioteke i Porodične grupne konferencije održane su u Mostaru i Foči, 27. i 28. novembra.

Ove aktivnosti se realizuju u sklopu projekta “Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece” koji finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR Civilno društvo (LIR CD) i Arbeiter Samariter Bund (ASB)

Živa biblioteka je organizovana u Osnovnoj školi „Bijelo Polje“ u Mostaru za 30 učenika devetog razreda, uz pomoć partnerske organizacije Sensus i stručnog tima škole, a „žive knjige“ govorile su o svom iskustvu sa vršnjačkim nasiljem. Učenici u Mostaru su imali priliku da “čitaju” dvije “žive knjige” tj.predstavnika/predstavnicu mladih ljudi koji su se susreli sa problemom, uspješno ga riješili i sada svoje iskustvo žele da podijele sa drugim mladim ljudima kako bi se oni na neposredan način upoznali sa određenim situacijama.

Učenici u Mostaru zaključili da bi trebalo biti više sličnih radionica

„Živa biblioteka je aktivnost koja bi se  trebala organizovati  i u ostalim školamu u gradu Mostaru, jer su ove vrste radionica jako pozitivne i važne. Kroz njih smo naučili da treba da pričamo o problemima u našoj školi“, istakla je Merima Kurtović, učenica osmog razreda Osnovne škole „Bijelo Polje“. Njena školska drugarica, Dalila Levo se slaže i smatra bi se Žive biblioteke trebale nastaviti i češće organizovati.

„Mnoga djeca u našoj školi imaju probleme  vršnjačkog nasilja, a o tome ne pričaju“, rekla je Dalila.

Živa biblioteka u Foči

U Foči je Živa biblioteka organizovana uz pomoć partnerske organizacije Tračak nade i stručnog tima Osnovne škole „Sveti Sava“, čijih je 30 učenika osmog razreda učestvovalo u radionici. Tema je pored vršnjačkog nasilja, bila problematika osoba sa invaliditetom.

„Živa knjiga“ predstavila je probleme sa kojima se susreće zbog invaliditeta i načine na koje ih prevazilazi.

Živa biblioteka u Foči

„Ovo je jedna veoma potresna priča pogotovo kada vidimo i čujemo nekoga ko je to sve proživio i dalje proživljava. Ovo iskustvo je veoma teško, jer prosto osjetite bol te osobe i spoznate da joj nije bilo lako. Veoma je lijepo što smo mogli da čujemo ovako nešto da bismo imali druge poglede na ovaj problem. Kada shvatimo kako je njima, onda moramo da ih razumijemo”, kazala je Verica Mihajlović učenica devetog razreda OŠ „Sveti Sava“ Foča.

Porodična grupna konferencija u Mostaru

Paralelno sa Živim bibliotekama za učenike, organizovane su i Porodične grupne konferencije za stručne saradnike iz osnovnih i srednjih škole, predstavnike nevladinih organizacija, socijalne radnike i stručnjake sa područja Mostara i Foče.

Učesnicima je  prezentovana metodologija Porodičnih grupnih konferencija sa posebnim aspektom na primjenu u školama. Ukazano je i na prednosti koje ove konferencije nude u rješavanju problema sa kojima se mogu sresti školska djeca.

Riječ je o metodi koju možemo koristiti za poboljšanje porodične atmosfere i odnosa u porodici. Naročito je preporučljiva pedagozima i školama ako primjete da imaju neko dijete koje izostaje iz škole i koje se drugačije ponaša ili povlači u sebe, a da je riječ o djeci koja se nisu inače prije ponašala tako. Bilo bi dobro da razgovaraju sa djetetom, uključe porodicu i da budu inicijatori poboljšanja dječijeg ponašanja i da obavjeste neovisnog koordinatora koji će sa porodicom organizovati porodičnu grupnu konferenciju”, istakla je Medina Kljako iz Centra za psihološku podršku SENSUS iz Mostara.

Porodična grupna konferencija u Foči

Porodična grupna konferencija održana je uz pomoć partnerske organizacije Altruist u Mostaru, a u  Foči je organizovana u Centru za socijalni rad.

“Porodična grupna konferencija je dobar vid riješavanja problema u zajednici, jer na takav način ne stvara se pritisak na roditelje već se kroz konferenciju obavezuju osobe koje će pratiti ponašanje određene osobe i pomoći da se riješi problem”, rekla je Martina Kovačević iz Ministarstva unutrašnjih poslova iz Foče.

Najnovije vijesti