Uspješne priče: Udruženje Roma “Euro Rom”

by jan 27, 2019Vijesti, Vijesti0 comments

Uspješne priče: Udruženje Roma “Euro Rom”

by | jan 27, 2019

Korisnici koji su ostvarili zdravstveno osiguranje

Primjer 1. Korisnica Š.N. čiji je muž O.H. korisnik ličnog dobrovoljnog osiguranja od 2016. godine, 2017. godine je također osigurana putem ličnog dobrovoljnog osiguranja kao član porodice. Š.N. je bila jako bolesna, vrlo često u Službi hitne medicinske pomoći zbog hipertenzije i niza oboljenja koja su se tokom godina proširila. Nije imala zdravstveno osiguranje i nekada bi je i vratili sa Klinike, ali sada zdravstveno osiguranje može da koristi kao i drugi građani, i da se nastavi liječiti bez problema.

 

Primjer 2. Korisnica M.M. je korisnica ličnog dobrovoljnog osiguranja od 2016. godine kada smo je osigurali kao trudnicu pred sami porod. M.M. sa porodicom, mužem i četvoro djece živi kao podstanar i niko od njih nije imao zdravstveno osiguranje, iako je jedno dijete redovno pohađalo školu. M.M. i cijela njena porodica, ona, muž i četvoro djece ostvarili su zdravstveno osiguranje, i mogu da ga koriste kao i drugi građani.

Najnovije vijesti