U Visokom prezentovana Situaciona analiza u oblasti pružanja socijalnih usluga

by okt 3, 2022Vijesti0 comments

U Visokom prezentovana Situaciona analiza u oblasti pružanja socijalnih usluga

by | okt 3, 2022

Prezentacija Situacione analize u oblasti pružanja socijalnih usluga održana je u prostorijama Društvenog centra Visoko u organizaciji Fondacije Muharem Berbić koja implementira projekat “Naša socijalna prava” u okviru šireg projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva” koji uz podršku Evropske unije u Bosni i Hercegovini provodi LIR- Civilno društvo u saradnji sa ASB South East Europe.

“Uvidjeli smo da građanstvo ima malo ili nimalo informacija o socijalnim uslugama koje se pružaju na ovom području, te da je veoma nejasno koje ustanove, institucije ili udruženje pružaju kakve usluge, koji su načini pristupa, kontakti i slično. U proteklih par mjeseci uradili smo istraživanje i analizu o pomenutim uslugama te smo sinoć imali prezentaciju Situacione analize u ublasti pružanja socijalnih usluga na području ZDK, koja se održala u Društvenom centru Visoko”, istakla je Nejra Ohran projektni koordinator Fondacije Muharem Berbić.

“U narednim mjesecima planiramo održati ulične akcije na kojima ćemo građanstvu dijeliti letke sa informacijama o socijalnim uslugama koje se pružaju na području Visokog i Zenice, te ćemo potpisati memorandume kroz koje se planiramo umrežiti i samim tim povećati kvalitet socijalnih usluga u našem kantonu.”

Najnovije vijesti