U okviru malih grantova održane brojne radionice širom BiH

by maj 18, 2020Vijesti0 comments

U okviru malih grantova održane brojne radionice širom BiH

by | maj 18, 2020

 

U okviru projekta “Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece” kojeg finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR Civilno društvo (LIR CD) i ASB South East Europe do početka izbijanja pandemije COVID 19 održano je nekoliko aktivnosti u okviru 10 grantova koji su dodijeljeni organizacijama koje su članice IRIS mreže.

Centar za lični rast i razvoj Prijedor u partnerstvu sa Udruženjem žena “Nada” u okviru granta provodi projekat “Prevencija neprilagođenog ponašanja djece kroz pružanje psihosocijalne podrške roditeljima i djeci”. Do sada je u okviru ovog projekta održano devet radionica i predavanja za roditelje i djecu s ciljem jačanja roditeljskih kapaciteta i psihosocijalnih vještina djece.

Žene sa Une Bihać i Udruga “Altruist” Mostar, u okviru jednog od 10 grantova, održale su jednodnevni trening na kojem su učesnici stekli znanja i vještine za uspješno pokretanje, pripremu i održavanje porodičnih sastanaka. Identifikovane su i prve porodice i održana su dva porodična sastanka. Ove aktivnosti na terenu nastaviće se nakon završetka pandemije.

I Asocijacija za razvoj LEDA je jedna od 10 organizacija koja je dobila grant za implementaciju projekta “Neka svaki dan bude dan djeteta” u partnerstvu sa Centrom za psihološku podršku Sensus. Glavna aktivnost je realizacija ulične kampanje u Mostaru i Zenici gdje će se kroz promotivni materijal podstaknuti javnost na potrebu za poštovanje dječijih prava na svim nivoima.

Asocijacija roditelja djece sa poteškoćama u razvoju “Leptir” u okviru dodijeljenog granta realizovala je dvije edukativne radionice za predstavnike lokalnih nevladinih organizacija, roditelje djece s poteškoćama i roditelje djece tipičnog razvoja Organizovane su i dvije kreativne radionice s djecom i mladima iz udruženja, te djecom i mladima tipičnog razvoja iz opština Bratunac i Srebrenica.

Udruženje “Tračak nade” iz Foče, u okviru granta koji im je dodijeljen za projekat “Socijalna integracija djece s teškoćama u razvoju i promocija njihovih prava” organizovao je tri radionice u  saradnji s Medicinskim fakultetom iz Foče. Učesnici radionice bili su roditelji djece i mladih sa invaliditetom, predstavnici organizacija civilnog društva, predstavnici osnovnih škola, predškolskih ustanova te predstavnici opštine Foča i Crvenog krsta. I projektni tim zadužen za provođenje aktivnosti u Gacku organizovao je i održao četiri radionice na teme: predškolsko obrazovanje djeteta s invaliditetom; obrazovanje i odgoj djece i mladih s invaliditetom; kvalitet života roditelja djece sa poteškoćama i potrebe djece s poteškoćama u sportskim i rekreativnim aktivnostima.

Sve aktivnosti se nastavljaju po završetku pandemije, a u međuvremenu, organzicacije nastavljaju da pružaju socijalne uslugu u skladu sa preporučenim mjerama.

Najnovije vijesti