“Sensus” i “Altruist” izradili analizu o zaštiti dječijih prava u Mostaru

by apr 20, 2020Vijesti0 comments

“Sensus” i “Altruist” izradili analizu o zaštiti dječijih prava u Mostaru

by | apr 20, 2020

Predstavljanje analize

U okviru projekta “Jednaka prava, jednako obrazovanje”, Centar za psihološku podršku ,,Sensus”, zajedno sa partnerskom organizacijom “Altruist” iz Mostara, izradio je analizu  „Zaštita prava djece u osnovnom obrazovanju u Mostaru – trenutna situacija“. Analiza je sastavljena nakon niza sastanaka sa  predstavnicima osnovnih škola i odjela za društvene djelatnosti Grada Mostara, s ciljem informisanja i prikupljanja podataka o načinima zaštite i praćenja dječijih prava i postupanju u slučaju njihovog kršenja.

Prvi trening održan u martu

Ovaj dokument predstavlja osnovu za pripremu treninga za članove mreže “Zajednička priča”. Prvi od planirana tro treninga za članove mreže održan je u trećem mjesecu sa ciljem prirpeme “Smjernica za praćenje prava djece u osnovnom obrazovanju u Mostaru”.

Prezentacija i distribucija analize će uslijediti nakon kreiranja ovih smjernica, a oba dokumenta će biti zajednički predstavljena odgovornima za osnovno obrazovanje i zaštitu dječijih prava. Analiza sadrži informacije o položaju ugroženih kategorija djece, romske djece i njihovim pravima u obrazovanju, kršenju kao i zaštiti tih prava, te preporuke koje su važne za usvajanje i provođenje kako bi Romi kao manjinska grupa mogli ostvarivati značajna prava kao i drugi građani države.

Ove aktivnosti realizuju se u okviru jednog od 10 grantova koji su dodjeljeni organizacijama, članicama IRIS mreže u okviru projekta Promocija i zaštita prava ugrožene djece koji finansira Evropska unija, a implementiraju LIR CD i ASB.

 

 

Najnovije vijesti