Procijenjen napredak i definisane preporuke za buduće dijelovanje

by apr 12, 2022Vijesti0 comments

Procijenjen napredak i definisane preporuke za buduće dijelovanje

by | apr 12, 2022

U okviru projekta „Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mežu organizacija civilnog društva“, koji implementiraju LIR Civilno društvo i Arbeiter- Samariter- Bund Deutschland e.V., uz finansijsku podršku Evropske unije, izrađen je dokument “Godišnji izvještaj u sjeni za Bosnu i Hercegovinu 2021“ (Shadow Report 2021) koji ocjenjuje stanje i napredak u implementaciji nacionalnih i lokalnih politika i zakonodavstva vezanih za socijalne usluge i praćenje implementacije relevantnih pregovaračkih poglavlja EU u toj oblasti: Poglavlje 19 – Socijalna politika i zapošljavanje, Poglavlje 23- Pravosuđe i osnovna prava u pogledu tretmana socijalno ugroženih grupa i princip nediskriminacije i Poglavlje 20- Preduzetnička i industrijska politika.

Veliki doprinos izradi Izvještaja su pružile organizacije civilnog društva članica IRIS mreže širom Bosne i Hercegovine, koje su svojim iskustvom, djelovanjem i svakodnevnim radom sa korisnicima najrelevantnije za pružanje kvalitetnih i jasnih informacija o oblasti socijalnih usluga i daljem usmjeravanju. Na osnovu procjene stanja i napretka, ali i identifikovanih potreba, navedene su opšte preporuke vezane za pregovaračka poglavlja 19, 20 i 23, kao i preporuke u oblasti javnih politika i preporuke za unapređenje socijalnih usluga.

Dokument se sastoji od sljedećih poglavlja:

  1. Sažetak,
  2. Uvod,
  3. Pregled Poglavlja 19, 20 i 23,
  4. Trenutno stanje (nalazi iz Analitičkog izvještaja Bosne i Hercegovine i mišljenja Komisije o zahtjevu Bosne i Hercegovine za članstvo u Evropskoj uniji) i napredak ostvaren u Poglavljima 19, 20 i 23 (prema procjeni stručnjaka/OCD i ilustrovano konkretnim dostupnim primjerima, potkrijepljeni relevantnom analizom OCD, najnovijim statistikama, medijskim klipingom),
  5. Uticaj pandemije i vanrednog stanja na sistem socijalne zaštite i pružanje socijalnih usluga,
  6. Zaključci, preporuke i tri aneksa.

Kao najvažnije preporuke ističu se javno zagovaranje i jačanje svijesti o mogućnostima i potrebama razvoja socijalnog preduzetništva, iniciranje izrade strateških dokumenata, jačanje preventivnih mehanizama u cilju smanjenja rizika od socijalne isključenosti, zajednički rad svih institucija u unapređenju položaja marginalizovanih, razvijanje adekvatnih i realno provodivih programa socijalne uključenosti koji mogu dati dobre rezultate na mikro i makro nivou i biti održivi, te definisanje ključnih subjekata i pojedinaca koji će biti nosioci promjena u društvu.

Dokument „Godišnji izvještaj u sjeni za Bosnu i Hercegovinu 2021“ (Shadow Report 2021) je dostupan na ovom LINKU.

Najnovije vijesti