Predstavnici opština upoznati sa trenigom mentorske podrške

by feb 12, 2019Vijesti0 comments

Predstavnici opština upoznati sa trenigom mentorske podrške

by | feb 12, 2019

Informativni sastanak na kojem su se definisane opštine u Republici Srpskoj upoznale sa treningom mentorske podrške  koji osigurava razumjevanje procesa planiranja projekta i razvoj vještina potrebnih za izradu kvalitetnih projektnih prijava, održan je danas u Vladi Republike Srpske.

Ovaj trening koji provodi „Udruženje samarićanskih radnika – ASB“ dio je projekta koji je ova organizacija pokrenula u zemljama Zapadnog Balkana pod nazivom „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“. Sastanku su prisustvovali predstavnici ASB-a, LIR CD-a, Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, odabranih opština Šamac, Lopare, Teslić, Brod, Laktaši, Modriča i Stanari te direktori centara za socijalni rad.

Cilj projekta  „Inicijativa za socijalnu dimenziju evropskih integracija“  jeste unapređenje socijalne zaštite i jačanje kapaciteta lokalnih zajednica u oblasti socijalne zaštite. Mentorski program u okviru Socijalne dimenzije evropskih integracija sadrži pripremu projektnih ideja koje imaju za cilj mjere aktivne socijalne inkluzije, reforme socijalne zaštite i zapošljavanja, a uz podršku ASB-a.

Program obuke za predstavnike definisanih opština provodi se kroz pružanje konsultacija i uputstava u trajanju od 32 sata u razdoblju provođenja projekta.

Na informativnom sastanku, program su predstavili Biljana Zgonjanin, izvršna direktorica LIR CD-a i Elmir Bojadžić, generalni direktor ASB-a za Jugoistočnu Evropu. Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske učesnike su ukratko upoznali sa projektom i saradnjom sa ASB-om i ovom sastanku pružili su punu podršku.

 

 

Najnovije vijesti