Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje “Žene BiH”

by apr 21, 2019Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje “Žene BiH”

by | apr 21, 2019

Udruženje „Žena BiH” je lokalna nevladina organizacija  osnovana 1994. godine u Mostaru.  Misija ove organizacije je pomoć ženama – domicilnim, raseljenim, povratnicama bez obzira na njihovu nacionalnalnu pripadnost, ekonomski i  društveni status.

„ŽENA BIH“ promoviše i afirmiše ženska ljudska prava, zalaže se za ekonomsku neovisnost,  samosvjesnost i potpuno uključivanje žena u svim sferama života, a takođe promoviše  NVO sektor, kao važan faktor  u stvaranju civilnog društva.

«Kao najveći uspjeh u dosadašnjem radu izdvojili bi rad naše Sigurne kuce, Centar za besplatnu pravnu pomoc i besplatan SOS telefon za prijavljivanje svih oblika nasilja. Naše udruženje  pomaže  ženama koje su doživjele nasilje svih oblika, kroz razvijene servise koji se temelje na humanističkim vrijednostima, što uključuje pružanje  usluga SIGURNE KUĆE (siguran smještaj, medicinsku pomoć, logističku pomoć, psiho-socijalni rad, pedagoški rad sa djecom, pravno i psihološko savjetovanje, SOS telefon, ekonomsko osnaživanje kroz individualne programe i mentorstvo)», navode u ovom udruženju.

Najčešći problem sa kojim se susreću je pronalazak izlazne strategije iz začaranog kruga nasilja.

“Najveći problem je kada žena nema podršku porodice, prijatelja, a ni kompletnog društva, te je loše ekonomske situacije.  Takođe smo imali otežavajuće situacije kada je boravak žene u sigurnoj kući bio ograničen usljed nedostatka sredstava”, kažu u udruženju.

Upravo zbog problema sa kojima se susreću smatraju da je umrežavanje organizacija koje se bave sličnom tematikom od izuzetnog značaja prvenstveno zbog razmjene znanja i iskustava,  ali i  zbog zajedničkog djelovanja.

«Udruženim snagama se zaista može postići mnogo toga», ističu u udruženju «Žena BiH» koje je takođe i članica IRIS mreže.

«Iris mreža nam je važna zbog informacija koje nam pruža, kada je u pitanju konkretna podrška našoj organizaciji te  u slučaju reagovanja na aktuelna dešavanja», pojašnjavaju.

O radu ovog uspješnog udruženja više informacija možete pronaći na njihovom web sajtu www.zenabih.ba , a njihove svakodnevne aktivnosti možete pratiti na Facebook stranici: https://www.facebook.com/Udru%C5%BEenje-%C5%BDena-BiH-Mostar-1756954711238421/

Udruženje «Žena BiH» ponosi se uspješnim pričama, a jednu od nih pročitajte ovdje.

Najnovije vijesti