Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje žena Priroda

by mar 7, 2019Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje žena Priroda

by | mar 7, 2019

Udruženje žena Priroda je osnovano u decembru 1999. godine u Bratuncu. Vizija ovog udruženja su aktivni, društveno odgovorni  i ekonomski osnaženi građani i građanke koji zajednički rade na razvoju svojih zajednica. Kroz svoj rad, Udruženje žena Priroda doprinosi razvoju aktivnih, preduzetnih zajednica i građana, kroz cjeloživotno obrazovanje, ohrabrivanje preduzetničkih inicijativa, pružanje socijalnih usluga,  podsticanje građanskih akcija i zagovaranja za izgradnju društva jednakih mogućnosti. Priroda osnažuje građane, posebno žene i mlade, za zajednički rad na društvenom, socijalnom i  ekonomskom razvoju BiH.

«Naš najveći uspjeh je postignut sa grupama žena žrtava rata ( žrtava najtežih oblika tortura) i žena žrtava nasilja u porodici. Kroz edukativne, psihosocijalne i ekonomske radionice i aktivnosti grupe su osnažene, te žene iz tih grupa aktivno rade na svom i društvenom razvoju. Kao kruna tog rada uspjeli smo uvrstiti novu budžetsku stavku u budžet opštine Bratunac za 2019. godinu – podrška ženama žrtvama rata i izraditi akcioni plan za realizaciju te podrške na loklanom nivou», navode iz Udruženja žena Priroda.

Izdvajaju i uspješni projekat ekonomsko teraputske šeme za grupu od 25 žena žrtava rata koje žive u opštini Bratunac, koja je podrazumjevala izradu individualnih socijalnih kartona, na osnovu kojih su rađeni individualni programi biznis obuka.

«Paralelno sa tim procesom je pružena psihosocijalna podrška, kroz psihološke i okupacione radionice, te saradnju sa Centrom za socijalni rad i Centrom za mentalno zdravlje.  Kroz grantove za  samozapošljavanje i razvoj kućnih ili agrobiznisa obezbjeđena je konkretna podrška ovoj grupi u smislu ekonomskog osnaženja. Kao rezultat cjelokupnog procesa trenutno imamo tri registovana biznisa, dvije kućne radinosti/djelatnosti i 20 agrobiznisa kroz koji se obezbjeđuju osnovne porodične potrebe korisnica», ističu u Prirodi.

No, pored uspjeha, ne nedostaje problema, a neki od najvećih su niska stručna sprema ciljane grupe ( marginalizovane žene- žrtve rata, žrtve nasilja, žene na selu, žene povratnice), nedovoljno razvijeno tržište rada, nedostatak koordinisanih socijalnih usluga u zajednici, te problemi koji se odnose na nedostatak sredstava za realizaciju zacrtanih ciljeva i aktivnosti.

A kao ciljeve u ovom udruženju su zacrtali da ojačaju žene, mlade i  druge građane lokalne zajednice da aktivno rade na društvenom, socijalnom i ekonomskom razvoju; da utiču na razvoj preduzetničkih kompetencija građana, posebno žena i mladih, što će doprinijeti povećanju zaposlenosti; da doprinesu stvaranju povoljnijeg ekonomskog okruženja te da osiguraju mehanizme održivosti društva jednakih mogućnosti kroz edukacije, promociju uvažavanja različitosti i zagovaranje za usvajanje antidiskriminatornih politika.

Udruženje žena Priroda nova je članica IRIS mreže, i kroz članstvo u mreži nastojaće da olakša realizaciju navedenih ciljeva.

«Umrežavanje je važno zbog razmjene iskustava, podjele uspješnih metodologija u rješavanju problema, te zajedničkog djelovanja u smislu izmjene ili donošenja novih pozitivnih zakonskih rješenja. Jako je važno biti dio mreže koja radi na poboljšanju kvaliteta socijalnih usluga, kako bi  sve to mogli primjeniti u svom radu u lokalnoj zajednici», zaključuju u UŽ Priroda.

 

Najnovije vijesti