Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Roma «Euro Rom»

by jan 27, 2019Vijesti, Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Roma «Euro Rom»

by | jan 27, 2019

Udruženje Roma “Euro Rom” je nevladina, nepolitička, vanstranačka organizacija sa sjedištem u Tuzli.  Ova organizacija je registrovana 2004. godine, a njene osnovne djelatnosti su: okupljanje, upoznavanje i druženje građana romske nacionalnosti i porijekla te članova njihovih porodica radi održavanja njihovog jezika i običaja romskog naroda, kao i šireg upoznavanja sa kulturnim, privrednim i istorijskim tradicijama romskog naroda; saradnja sa romskim udruženjima u BiH; saradnja sa udruženjima Roma izvan BiH; pored toga, organizacija obezbjeđuje povratak izbjeglih i raseljenih Roma; vodi brigu o staračkim domaćinstvima, ekonomskom i socijalnom stanju članova; brigu o interesima Roma i o njihovom zapošljavanju te brigu o obrazovanju djece i omladine u smislu jačanja pripadnosti romskom narodu.

Udruženje Roma “Euro Rom” je jedno od najuspješnijih i prepoznatljivijih romskih organizacija na prostoru Bosne i Hercegovine. U menadžmentu organizacije su obrazovani, naderani i uspješni Romi i Romkinje i koji imaju uticaj i poštovanje od romske zajednice i institucija.

-Do sada smo uspješno i kvalitetno implementirali oko 100 projekata koji su bili usmjereni ka poboljšanju standarda življenja Roma, kao i njihove integracije u bosansko-hercegovačko društvo. Menadžment udruženja posjeduje vještine planiranja, upravljanja i nadzora, usmjerenost prema korisnicima, upravljanje aktivnostima, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje materijalnim resursima, odnosi s drugima, monitoringa i evaluacije-, ističu u ovom udruženju.

Kada je riječ o važnim rezultatima u rješavanju problema Roma, najveći napredak je napravljen činjenicom da se njihovim djelovanjem otvorilo pitanje samih problema Roma u javnosti.

-O nama se raspravlja, diskutuje, i kreiraju se određene politike i projekti. Na taj način se jednim dijelom i rješavaju problemi sa kojima se suočavaju Romi.  Do sada smo uspješno i kvalitetno implementirali oko 100 projekata koji su bili usmjereni ka poboljšanju standarda življenja Roma. Prepoznati smo kao organizacija koja se bavi rješavanjem problema  Roma u svim segmentima (obrazovanja, zdravstvene zaštite, zapošljavanja i stambenog zbrinjavanja ) a najveći akcenat bi dali projektima obrazovanja i zdravstvene zaštite-, ističu u organizaciji. Oni izdvajaju i nekoliko posebnih projekata i rezultata, a detalje možete da pročitate ovdje.

Umrežavanje

Kada je riječ o umrežavanju organizacija i članstvu u IRIS mreži, u Udruženju “Euro Rom” ističu da je  umrežavanje jako važno iz razloga, jer se na taj način može postići razmjena iskustava između organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga ranjivim skupinama, te da se mogu poboljšati kapaciteti, odnosno kapaciteti samih pružatelja socijalnih usluga organizacija civilnog društva u širokom rasponu područja.

-Prilikom samog predstavljanja Udruženja u javnosti (institucijama, organizacijama civilnog društva, na skupovima i sl.) značajan aspekt rada organizacije jeste da je članica mreže, kao što smo mi dio IRIS mreže već od 2014 godine. Članstvo pokazuje ozbiljnost organizacije u aktivnostima koje implementira u sklopu svog djelovanja i predstvaljanja. Samo članstvo u IRIS mreži nam je omogućilo da apliciramo za sredstva kod ASB-a u okviru programa „Unapređenje pružanja socijalnih usluga u JEE kroz osnaživanje regionalnih i nacionalnih mreža civinog društva“ projektom „Lokalni Akcioni planovi za Rome u BiH“. Iako su sredstva granta bila mala, nama je to bila velika prekretnica u zagovoranju i lobiranju za bolji socijalni status pripadnika romske nacionalne manjine na osnovu čega su sada socijalne potrebe definisane i navedene u Akcionom planu za Rome u Gradu Tuzla 2018-2021 i po njemu se sada i rješavaju problemi Roma na lokalnom nivou, te je u 2018 za Rome izdvojeno u budžetu Grada Tuzla 40.000,00 KM-, naglašavaju u ovom udruženju.

Problemi?

U svakodnevnom radu, ovom udruženju se obraćaju korisnici koji po odlasku u institucije koje pružaju socijalne usluge ne mogu da ostvare svoje pravo, odnosno nemaju pravu informaciju kako i na koji način da ostvare pravo na socijalnu uslugu.

-Prema informacijama sa terena, veliki broj romske populacije se suočava sa problemom prijave prebivališta, jer ne posjeduju ličnu imovinu, a u skladu sa Zakonom o prebivalištu i boravištu građana BiH za prijavu prebivališta je potrebna imovina što dodatno onemogućava ostvarivanje njihovih prava. Također, veliki broj Roma koji ispunjava odgovarajuće zakonske uslove ne poznaje svoja prava, zbog čega su provođene mjere kao što su registracija Roma u romskim naseljima, provođenje informativnih kampanja o načinima i mogućnostima ulaska u šemu zdravstvenog osiguranja, a time i ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu-, objašnjavaju u udruženju probleme s kojima se suočavaju i dodaju:

-Nadalje, iz činjenice da je izuzetno mali broj Roma zaposlen, bilo u javnom bilo u privatnom sektoru, proizlazi i činjenica da je skroman broj onih koji imaju zdravstveno osiguranje i pristup zdravstvenoj zaštiti po toj osnovi. Razlozi zbog kojih roditelji ne registriraju djecu su različiti, od nedostatka novčanih sredstava, neposjedovanja dokumentacije potrebne za registraciju, najčešće majčinih ličnih dokumenata, do nedostatka informacija o načinima registracije (zakonskih rokova za prijavljivanje). Na drugoj strani, postoji određeni broj Roma koji migriraju, odnosno nemaju stalno mjesto prebivališta, pa po povratku iz inostranstva ostaju bez zdravstvene zaštite-, kažu u “Euro Rom-u”.

Također, osipanje romskih učenika ističu kao veliki problem u srednjim školama, navodeći podatak da su u periodu 2014-2015. godina izgubili 50 odsto učenika srednjih škola .

-Sa programom stipendiranja/mentorstva i tutorstva osipanje smo smanjili na šest odsto u prethodne tri godine programa, a veliki izazov će nam predstavljati da prikupimo sredstva za nastavak projekata usmjerenih na obrazovanje kako bi djecu zadržali u srednjim školama. Za sada imamo sredstva za nastavak (od Grada Tuzla)  samo za djecu iz Tuzle, tako da trenutno nastavljamo podršku za manji broj-, kažu u ovom udruženju. Uspješnih priča ovog udruženja ima dosta, a neke od njih možete pronaći na ovom linku. 

 

Najnovije vijesti