Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje “Rastimo zajedno”

by aug 8, 2019Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje “Rastimo zajedno”

by | aug 8, 2019

IRIS mreži nedavno se pridružilo i Udruženje roditelja i prijatelja djece i omladine sa posebnim potrebama „Rastimo zajedno“ Gacko. Ovo udruženje je osnovano 2002. godine sa ciljem pružanja psiho-socijalne pomoći i podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju; uzajamne podrška roditelja i stručnjaka; radnookupacione terapije djece i omladine sa smetnjama u razvoju;razvoj partnerstva u zajednici; integracije djece i omladine sa smetnjama u razvoju u zajednicu; poštovanja dječijih prava na osnovu UN Konvencije o pravima djeteta; materijalne podrške djeci i omladini sa smetnjama u razvoju (liječenje, nabavka pomagala, rehabilitacija i sl.).

Djeluju na teritoriji opštine Gacko i trenutno okupljaju 61. osobu sa invaliditetom (OSI).

«Od 2008. godine Udruženja „Rastimo zajedno“ Gacko uspješno funkcioniše u namjenski izgrađenom objektu Centra za djecu sa posebnim potrebama (CDPP „Rastimo zajedno“). U okviru CDPP-a je obezbijeđen dnevni boravak djeci i omladini sa smetnjama u razvoju kao i individualni i grupni pedagoški, psiho-socijalni, defektološko-logopedski i fiziotererapeutski tretmani koje stručni tim svakodnevno pruža djeci i omladini sa smetnjama u razvoju, a sve u cilju integracije i socijalizacije», ističu u ovom Udruženju.

Sve usluge u dnevnom Centru od otvaranja su besplatne i dostupne svim osobama sa invaliditetom na teritoriji opštine Gacko. Stručna pomoć i podrška dostupna je i porodicama OSI, a kako navode u ovom Udruženju, pored OSI, dnevni Centar pruža usluge i djeci koja imaju problema u ponašanju i nalaze se stanju sociajlne potrebe, kao i djeci koji imaju probleme u govorno-jezičkoj sferi. U okviru redovnih aktivnosti sprovode se i inkluzivno-edukativne radionice sa srednjoškolcima i osnovcima.

Ipak, u svom radu suočavaju se i s brojnim problemima. Zbog ograničenosti novčanih sredstava nemaju radno angažovan neophodni stručni kadar (psiholog i fizioterapeut) već ih angažuju ugovorima o djelu od sredstava koja dobiju putem projektnih prijedloga. Suočavaju se i sa nerazumijevanjem lokalne sredine,  predrasudama i stereotipima prema OSI, kao i segregacijom i marginalizacijom ove skupine, a prisutno je i nepoštovanje postojećih zakona i odredbi koje štite prava OSI.

Zbog toga smatraju da je umrežavanje organizacija koja pružaju pomoć osobama sa smetnjama u razvoju je izuzetno bitno, jer omogućava lakši protok informacija, podršku; pomoć; povezivanje i na kraju lakše ostvarivanje prava OSI.

«Kao nova članica IRIS mreže do sada smo dobili benefit u obliku edukacija, kao i lakšeg umrežavanje sa ostalim članicama koje se bave sličnom problematikom. U narednom periodu očekujemo nastavak i poboljšanje saradnje, koja će nam pomoći u jačanju kapaciteta i unapređenju kvaliteta usluga koje pružamo našim korisnicima», ističu u udruženju «Rastimo zajedno».

 

 

 

 

Najnovije vijesti