Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje građana “Zajedno”

by apr 3, 2019Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje građana “Zajedno”

by | apr 3, 2019

Nakon što su socijalne službe utvrdile teške i nagomilane probleme sve većeg broja ljudi sa mentalnim problemima i nedostatak udruženja koje bi ih zastupalo, u Banjaluci je 2007. godine osnovano Udruženje “Zajedno”. Samo godinu dana nakon osnivanja, otvorili su i Dnevni centar za osobe sa mentalnim problemima koji ovim osobama pruža usluge dnevnog zbrinjavanja u partnerstvu sa vladinim sektorom, odnosno socijalnim službama.  Otvaranje Dnevnog centra, u Udruženju cijene kao svoj poseban uspjeh i doprinos stvaranju resursa u zajednici za osobe sa psihičkim problemima.

Uspjesi: Dnevni centar

“Dnevni centar ‘Zajedno’ je od značajnog uticaja ne samo za održivost Udruženja, već i za razvoj budućih usluga za osobe sa mentalnim poremećajima u zajednici. Nažalost, to je do danas ostao jedini Dnevni centar u BiH pa i regionu, kao model brige za osobe sa mentalnim problemima u zajednici, jer je stigma prema ovoj populaciji duboko ukorijenjena, što utiče i na vidljivost mentalno oboljelih”, ističe Ružica Atanacković, izvršna direktorica Udruženja.

Ona objašnjava da su  osobe sa mentalnim poremećajima, prema konvenciji UN, osobe sa mentalnim invaliditetom te da kao takve, nisu prepoznate. Često se identifikuju sa osobama koje imaju intelektualne poteškoće, što govori o njihovoj nevidljivosti i o društvenoj zanemarenosti.

“Nevidljivost ove populacije, uključujući i uvriježeno mišljenje da ova lica nemaju kapaciteta i da u njih ne vrijedi ulagati, doprinosi i manjoj zainteresovanosti donatora za ovu populaciju. Primjer da ove osobe i njihove organizacije nisu nikako ili su rijetko pozivane na važne događaje koji se odnose na osobe sa invaliditetom u zajednici, bio je signal za UG ‘Zajedno’ da na tom planu treba više raditi”, pojašnjava Ružica Atanacković.

UG “Zajedno“ aktivno sarađuje sa udruženjima iste  misije u Bosni i Hercegovini, obrazovnim i drugim institucijama u zajednici o čemu svjedoči i 18 Sporazuma o saradnji. Sa horom „Zajedno“ aktivno učestvuju u javnim manifestacijama u različitim prilikama, uključujući obilježavanje Svjetskog dana mentalnog zdravlja u Vladi Republike Srpske.

Skupština Grada Banjaluka je Udruženje „Zajedno“ po osnovu ostvarenih rezultata u radu, označila kao udruženje od interesa za grad  2011. godini.

Nedostatak kadra

Ipak, nije sve tako svijetlo. U svom radu, susreću se sa brojnim problemima. Jedan od njih je nedostatak finansijskih sredstava za zapošljavanje stručnog kadra. Naime, udruženje ima angažovano ukupno osam izvršilaca: sedam  za privremene i povremene poslove (uglavnom za radionički rad), dok je samo jedan izvršilac angažovan po ugovoru o radu (psiholog) za četvoročasovno radno vrijeme.

 

“Ovakva kadrovska struktura prilagođena je cilju dnevnog zbrinjavanja, što je jačanje socijalnih kapaciteta osoba sa mentalnim problemima, za šta je potrebna širina različitih terapijskih pristupa. Udruženje nema finansijskih sredstava da zaposli više izvršilaca po Ugovoru o radu, iako za to ima velike potrebe, zbog jačanja ukupnih kapaciteta. Osim kadrovskih problema, opterećeni smo potrebama i problemima svojih korisnika, jer u nedostatku socijalne i druge podrške, problemi ovih lica postaju i problemi udruženja”, ističu u UG “Zajedno”.

Umrežavanje od značaja

Shvatajući značaj umrežavanja, kao i podrške organizacija koje se bave sličnom problematikom, u okviru projekta ‘Stvarajmo nove resurse’ 2012. godine osnovali su i osam novih udruženja, iste misije. Nažalost, i pored pružene ruke za podršku, većina ovih udruženja se danas gasi.

Ipak, UG Zajedno opstaje i pred njima je još mnogo uspjeha. U cilju bolje informisanosti I prilike za učešće u EU projektima, uključili su se u IRIS mrežu. Ovaj vid umrežavanja, kako zaključuju, od višestrukog je značaja i za Udruženje i njihove članove, jer pruža nove prilike, a i šansu za promociju aktivnosti.

 

 

 

 

 

Najnovije vijesti