Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Altruist

by dec 16, 2018Vijesti0 comments

Predstavljamo članice IRIS mreže: Udruženje Altruist

by | dec 16, 2018

Ovo udruženje može da se pohvali brojnim uspjesima, a kao najveći izdvajaju Dnevni centar za djecu ulice i djecu u riziku. Ističu da su benefiti umrežavanja mnogobrojni

Altruist je udruženje osnovano 1999. godine  u Mostaru sa ciljem pružanja pomoći socijalno ugroženim kategorijama stanovništva i razvoja volonterskog i humanitarnog rada među mladima. Glavni cilj rada ovog udruženja od samog početka  je povezivanje ljudi, prvenstveno mladih u gradu Mostaru, bez obzira na nacionalnu, religijsku, socijalnu ili bilo koju drugu pripadnost.

-Altruist je mjesto gdje zajednički učestvuju mladi Mostara pružajući pomoć onima koji su u stanju potrebe bez obzira na mjesto stanovanja i nacionalnu pripadnost. Od svog osnivanja Altruist je mjesto povezivanja, zajedništva, prevazilaženja svih oblika diskriminacije i predrasuda, mjesto druženja, osobnog razvoja i humanosti, stjecanja novih znanja i uspostave novih prijateljstava. Altruist je svojim radom odavno prepoznat u lokalnoj zajednici ali i šire. Tome svjedoče mnoge nagrade i priznanja-, ističu u ovom udruženju.

Altruist je dio IRIS mreže, a kako ističu u udruženju, benefiti udruživanja i zajedničkog rada mogu biti mnogobrojni, počevši od boljih kontakata sa donatorima i osiguravanja donacija do razmjene iskustava i pozitivnih praksi.

-Neki od benefita su i lobiranje kod fondova,prepoznatljivost organizacije kod donatora i relevantnih državnih institucija u pružanju socijalnih usluga, razmjena iskustava između NVO i institucija na državnom i među državnom nivou, povećan kvalitet u pružanju socijalnih usluga – primjena novih modela, zajedničko osiguranje sredstava za socijalnu zaštitu NVO sektora i državnih institucija, jačanje kapaciteta NVO sektora i državnih institucija (centri za socijalni rad, škole..), mentorstvo pri izradi dokumenata za uspostavljanje standarda u radu NVO, održivost socijalnih servisa pri NVO te partnerstvo NVO i institucija-, kažu u udruženju.

Najveći uspjeh: Dnevni centar

Kao najveći uspjeh u svom dosadašnjem radu izdvajaju činjenicu da su na prijedlog Centra za socijalni rad Grada Mostara i Odjela društvenih djelatnosti gradske uprave predloženi donatoru Save the Children, da budu partnerska organizacija pri kojoj će djelovati Dnevni centar za djecu ulice i djecu u riziku. Isti je počeo  sa radom u oktobru 2011. godine.

-Djeca koja borave u Dnevnom centru dobiju obrok, garderobu ukoliko im je potrebna, a imaju I mogućnost kupanja. Radi se na njihovoj resocijalizaciji, opismenjavanju, razvijanju osnovnih životnih navika i stvaranju osjećaja vrednovanja njih kao osoba. Organizirane su  različite radionice, a sve u svrhu motiviranja i što boljeg načina usvajanja određenih vještina i znanja ovisno od tipa i svrhe provedene radionice, bilo da je riječ o kreativnim, edukativnim, ili bilo kojim drugim radionicama. Svakom djetetu se  prilazi ponaosob  i na taj način se kreiraju dnevne aktivnosti. Djeca imaju prilike iskazati svoje interese i želje. Kroz rad sa djecom ukazuje im se na vrijednost koju oni imaju, osjećaje pripadanja, zajedništva, nediskriminacije-, navode iz Altruista.  A o rezultatima rada ovog udruženja najbolje govori činjenica da je Grad Mostar uvrstio Altruist u budžetska sredstva grada i od 2017. godine Altruist je budžetski korisnik.

-Iste godine princip rada Dnevnog centra smo primjenili i u lokalnoj zajednici otvaranjem Terenske učionice/igraonice u Bafo naselju u jednosobnom stanu dodjeljenom na besplatno korištenje od Grada Mostara i prilagođenom radu sa djecom. Korisnici usluga su djeca iz ovog naselja. Smještaj u stambenim jedinicama u ovom naselju odobrava Centar za socijalni rad i Grad Mostar za socijalno ugrožene obitelji-, pojašnjavaju u udruženju.

 Najveći problem: finansiranje

-Najveći problem sa kojim se suočavamo je financiranje aktivnosti i rada Altruista. Sa završetkom ove godine prestaje i financiranje Dnevnog centra od strane Save the Children-a, što može dovesti do prestanka pružanja usluga djeci iz socijalno ugroženih obitelji (djecu u DC upučuje Centar za socijalni rad I škole).  Problem je i zadržavanje stručnog kadra zbog nedovoljnih financijskih sredstava kojima bi bili adekvatno plaćeni za rad i bili u stalnom random odnosu-, kažu u Altruistu.

Nove metode: PGK

Ipak, i u takvim uslovima, ova organizacija uspijeva da postigne ciljeve. U partnerstvu sa Centrom za socijalni rad Mostar od 2014. godine rade na projektu “Uspostave novog modela u radu sa porodicom u Gradu Mostaru” kroz primjenu Porodične grupne konferencije (u daljem tekstu PGK) u očuvanju  porodice kao cjeline sa ciljem vraćanja odgovornosti porodici za donošenje odluka važnih za budućnost njenih članova, primjenljivosti Porodične grupne konferencije u oblasti zaštite djece i ranjivih grupa te uspostave  novog modela  podrške pojedincu/porodici u krizi. U svrhu projekta edukovani su nezavisni koordinatori i inicijatori slučaja, te dva trenera za obuku istih.

-Zbog porasta broja djece u riziku, djelatnici Centra za socijalni rad Mostar i Udruge Altruist su model PGK ponajviše koristili u cilju sprečavanja društveno neprihvatljivog ponašanja mladih  u cilju povratka djece u redoviti odgojno-obrazovni sustav.  Kako je model PGK u protekle dvije godine dao iznimno dobre rezultate u sprečavanju negativnih pojava kod djece i mladih, tako se danas najviše koristi u navedene svrhe-, kažu u Altruistu. Navode da se kao ishod PGK, plan zaštite porodice, automatizmomse integrirao u Individualni plan korisnika socijalne zaštite te je samim time postajao i sastavni dio službene dokumentacije Centra za socijalni rad.

-Model PGK sve više svoje mjesto pronalazi u samoj jezgri iznalaženja adekvatnih preventivnih rješenja za učenika, jer on prevazilazi administrativne barijere, štedi vrijeme i resurse, pospješuje suradnju porodice, škole, Centra za socijalni rad i nevladine udruge, a u najboljem interesu dijete stavlja u prvi plan. Temeljem navedenog smatra se veoma važnim omogućiti ovom modelu da u potpunosti zaživi jer je on od velike koristi djeci, školama, Centru za socijalni rad te društvu u cjelini-, kaću u udruženju.

U proteklom periodu Altruist je za preko 50 korisnika uradio PGK, od kojih se ni jedan nije više javio Centru za socijalni rad sa problemom, nego je problem riješila sama porodica  uz pomoć PGK. O nekim od pozitivnih uspješnih primjera, možete pročitati ovdje .

 

Najnovije vijesti