Poziv za podnošenje prijava: EU program obuke za članove IRIS mreže

by feb 13, 2019Vijesti0 comments

Poziv za podnošenje prijava: EU program obuke za članove IRIS mreže

by | feb 13, 2019

U okviru projekta koji finansira EU – IRIS mreža organizacija civilnog društva za upravljanje zaštitom osjetljivih migracija, koje provode Razvoj i saradnja (IDC) u saradnji s partnerima ASB Njemačka, LIR CD BiH, La Strada-Open Gate FYROM, Inicijativa za društvene promjene ARSIS Albanija i SOS TELEFON Crna Gora, IDC organizuje Program obuke EU koji je otvoren za zaposlene u organizacijama civilnog društva koje pružaju socijalne usluge na Zapadnom Balkanu, a koje su dio mreže IRIS.

Program za dva odabrana kandidata nudi priliku da provedu do četiri sedmice u prostorijama Movimiento por la Paz (MPDL) u Španiji, i steknu uvid u metodologiju, najbolje prakse, standarde kvaliteta usluga, , Pravni okvir EU u okviru sistema socijalne zaštite i druga relevantna pitanja koja se odnose na pružanje socijalne zaštite i usluga u radu sa ugroženim grupama, uključujući migrante.

Program obuke treba da pruži veliku podršku razvoju unutrašnjih ljudskih resursa uključenih organizacija, kao i podršku procesu licenciranja kako bi se povećao i kvalitet socijalnih i pravnih usluga koje pružaju ove organizacije kroz aktivnosti izgradnje kapaciteta. Takođe, ovaj program odabanim kandidatima pruža jedinstvenu priliku da se upoznaju sa svojim kolegama iz EU i njihvoim radom te da usvoje i prenesu inovativne prakse iz EU.

Program će početi u drugoj polovini marta 2019. godine.

Više detalja o programu i koraze za prijavljivanje možete naći na ovom dokumentu.

Najnovije vijesti