Poziv organizacijama civilnog društva: Budite dio IRIS mreže!

by apr 3, 2021Vijesti0 comments

Poziv organizacijama civilnog društva: Budite dio IRIS mreže!

by | apr 3, 2021

U sklopu projekta “Bolja socijalna uključenost kroz osnaženu IRIS mrežu organizacija civilnog društva”, LIR CD poziva organizacije civilnog društva kojima je fokus djelovanja na socijalnim uslugama, socijalnim inovacijama, odnosno socijalnom preuzetništvu da se pridruže radu IRIS mreže! Rok za prijave je produžen do 15. aprila 2021. godine!

IRIS BiH mreža (33 članica) je neformalna mreža organizacija civilnog društva, pružaoca socijalnih usluga ranjivim kategorijama stanovništva (stara i iznemogla lica, djeca/mladi u riziku, osobe sa poteškoćama u razvoju, žene žrtve nasilja, migranti, Romi) na području Bosne i Hercegovine a umrežena je sa još šest nacionalnih mreža iz okolnih zemalja i čini IRIS regionalnu mrežu.

Uloga IRIS BiH mreže je ojačati kapacitete organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem usluga socijalne zaštite zbog unapređenja položaja i obezbeđivanja dostojanstvenog života najugroženijim grupama stanovnika BiH.

Posebno smo posvećeni jačanju i povezivanju organizacija civilnog društva u cilju uticaja na reforme javnog sektora socijalne zaštiti u Bosni i Hercegovini.

Svi zainteresovani se mogu javiti na sljedeći mail: adnan.jabucar@asb-see.org

Najnovije vijesti