Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“

by sep 19, 2023Vijesti0 comments

Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“

by | sep 19, 2023

LIR CD, zajedno sa ASB SEE kao partnerskom organizacijom je od 01. septembra 2023. godine krenuo sa implementacijom projekta „Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u BiH kroz javno/privatno/civilno partnerstvo“ u šest lokalnih zajednica u BiH: Goražde, Zavidovići, Trebinje, Teslić, Travnik i Vareš. Projekat je finansiran od strane njemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ).

Cilj projekta je doprinijeti održivom lokalnom društveno-ekonomskom razvoju i integraciji ranjivih pojedinaca, posebno žena i mladih u BiH. Tako će 360 pojedinaca, od toga najmanje 240 nezaposlenih žena i 120 ranjivih nezaposlenih korisnika koristiti kapacitete ostvarene kroz obuku za stručno usavršavanje, stručnu praksu i poslovne vještine kako bi ostvarili prihode i povećali mogućnosti zapošljavanja u lokalnim preduzećima. Također, najmanje 36 predstavnika lokalnih organizacija civilnog društva i 38 predstavnika relevantnih javnih institucija će dobiti priliku da pohađaju obuku za jačanje kapaciteta i saradnje između zaposlenih u javnom i civilnom sektoru. Istovremeno, 36 predstavnika lokalnih biroa za zapošljavanje, opštinskih odjeljenja za ekonomske poslove i poslovnih centara će učestvovati na obukama o komunikaciji sa ranjivim grupama.

Projekat se sastoji od četiri glavne aktivnosti koje uključuju osnivanje lokalnih odbora za društveno-ekonomski razvoj sa predstavnicima javnog, privatnog i civilnog sektora u šest ciljanih lokalnih samouprava; organizovanje obuka o komunikaciji sa ranjivim grupama i obuka o upravljanju projektnim ciklusom; stručno usvršavanje, stručna praksa i poslovno savjetovanje; i na kraju pružanje finansijskih i materijalnih sredstava za samozapošljavanje ili zapošljavanje u lokalnim preduzećima.

Bitno je napomenuti da će lokalne samouprave izbrane da učestvuju u projektu podržati njegovu ukupnu implementaciju kroz sufinansiranje istog.

Realizacija projekta je započeta potpisivanjem prvih sporazuma sa lokalnim partnerima. S tim u vezi, direktori LIR CD, Biljana Zgonjanin i ASB SEE, Elmir Bojadžić su ove sedmice potpisali sporazume o saradnji sa gradonačelnicima Trebinja i Goražda, Mirkom Ćurićem i Ernestom Imamovićem, koji su tom prilikom izrazili svoje zadovoljstvo učestvovanjem u projektu, i obećali svu potrebnu pomoć i podršku kako bi se aktivnosti na implementaciji obavile što uspješnije, kako za korisnike projekta tako i za lokalne samouprave.

Spomenuti sporazumi su, također, potpisani i sa načelnicima opština Vareš i Travnik, Zdravkom Maroševićem i dr. Kenanom Dautovićem, koji se izrazili svoje zadovoljstvo činjenico da su njihove lokalne samouprave uvrštene među šest lokalnih zajednica u BiH za implementaciju ovog važnog projekta.

Planirano trajanje projekta je 36 mjeseci.

 

Najnovije vijesti