Održane Žive biblioteke i Forum teatar u Cazinu

by okt 4, 2020Vijesti0 comments

Održane Žive biblioteke i Forum teatar u Cazinu

by | okt 4, 2020

U sklopu projekta “Zajedno u budućnost kroz međuetničko pomirenje među mladima”, koji implementira LIR CD, a finansira Ambasada SAD-a u BiH, održane su Žive biblioteke i obuka Forum teatra u Cazinu.

Žive biblioteke su održane 24. i 25. septembra za učenike osmog razreda osnovne škole Cazin II u Cazinu.  Cilj obuke je uticati na mlade ljude da budu svjesniji problema o kojima nisu ranije razmišljali i da budu motivisani da djeluju i da se suočavaju sa problemima svoje zajednice i ličnim problemima i teškoćama. Cilj je i da se učenici obuče da putem vršnjačkih edukacija edukuju vršnjake i na taj način promovišu međuetničke interakcije i razvijaju toleranciju. Takođe, tokom obuke mladi  se suočavaju sa disfunkcionalnim i funkcionalnim načinom komunikacije sa ciljem povećanja tolerancije i rješavanja problema vezanih za različitost.

Učesnici su iskazali izuzetno visok nivo zadovoljstava treningom, opštom atmosferom, ponuđenim znanjem i temama i interaktivnošću.  Trening je shvaćen i kao dobar način za druženje, ali i mjesto za prepoznavanje vrijednosti i različitosti medju ljudima. Učesnici su, kao glavne prednosti ovog treninga, naveli da su im na zanimljiv način predstavljene poučne teme, što se tiče njih, ali i drugih. Spoznali su više i o problemima svojih vršnjaka i kako postupati u određenim situacijama. Takođe, prepoznali su značaj izgradnje i razumijevanja sopstvenog identiteta, ali i identiteta drugih, a usvojili su i vještine komunikacije. Uživali su u glumi, a emocionalno su se otvorili i navodili lične primjere.

Nakon održane obuke Živih biblioteka, održana je i obuka Forum teatra koja je trajala od 30 .septembra do 3. oktobra, a u ovoj obuci su učestvovali srednjoškolci iz Gimnazije u Cazinu.

Cilj ove obuke je formiranje teatarske grupe srednjoškolaca/ki za korištenje tehnike forum teatra u vršnjačkoj edukaciji, promociji različitosti i povećanju tolerancije na način da osnažena grupa mladih ljudi prepozna probleme u oblasti diskriminacije i ljudskih prava i da definiše teatarski pristup u suočavanju mladih sa tim problemom. U ovom dijelu radionice, učesnic/e su uvedeni u temu diskriminacije i ljudskih prava kod mladih i otvaren je prostor za istraživanje kulturnih vrijednosti, promišljanje i diskusiju.

Učesnici su kao glavne prednosti ovog treninga naveli navođenje na razmišljanje o sterotipnim stavovima.  Prihvatanje različitosti nadmašilo je obrađene teme i pokrenulo mlade ljude na promjenu stava u pravcu tolerancije i pozitivne promjene prema drugačijem i drugačijima.

Učesnici su naveli da je trening uticao na izgradnju stava i vlastitog mišljenja u vezi tema vršnjačkog nasilja i diskriminacije po bilo kom osnovu.

Najnovije vijesti