Održana obuka za zagovaranje protiv diskriminacije

by okt 24, 2019Vijesti0 comments

Održana obuka za zagovaranje protiv diskriminacije

by | okt 24, 2019

Trodnevna obuka za zagovaranje protiv diskriminacije za organizacije civilnog društva koje se bave zaštitom prava djece završena je juče u Tesliću. Obuka je organizovana u sklopu projekta “Promovisanje i zaštita prava ugrožene djece” koji finansira Evropska unija, a implementiraju ga LIR Civilno društvo (LIR CD) i Arbeiter Samariter Bund (ASB).

“Obuka kombinuje metode predavanja, interaktivnog rada i rada u radnim grupama. Učesnici obuke su bili vrlo aktivni i zainteresovani za teme, a za samu obuku kažu da im je vrlo korisna u podizanju nivoa znanja o zagovaranju i antidiskriminacijskom zagovaranju koje će praktično primijeniti u radu svojih organizacija. Znanje će primijeniti i u pisanju prijedloga projekata za male grantove u okviru istog projekta”, istakla je Biljana Zgonjanin, direktorica LIR CD.

Zagovaranje antidiskriminacije može podrazumijevati brojne ciljeve zagovaranja koji proizlaze iz problema definisanih kroz rad organizacija civilnog društva na podršci implementacije Zakona o zabrani diskriminacije u BiH.

Aleksandra Janković iz Udruženja “Tračak nade” iz Foče koja pomaže djeci i omladini  sa posebnim potrebama ističe da  je ovo trodnevna radionica vrlo konstruktivna.

“Ova obuka je jako kvalitetna i bitna za naš budući rad. Dobili smo upute i praktične smjernice koje će nam koristiti u daljem djelovanju i sve će to biti od velike pomoći našoj organizaciji, uključujući pisanje projekata”, rekla je Aleksandra.

Kao rezultat obuke, organizacije će steći znanje o pitanjima zagovaranja protiv diskriminacije i biti u mogućnosti komunicirati rezultate svojih aktivnosti sa javnosti; biti sposobni, transparentni i odgovorni u promociji i zaštiti ljudskih prava te aktivno sudjelovati u definisanju ciljeva i potreba za konkretnom podrškom ranjivoj djeci i zalaganjem za njihova prava.

 

“Ova obuka nam je značajna iz razloga što smo saznali koji vidovi diskriminacije postoje i upoznali se sa zakonom o zabrani diskriminacije te koji su to osnovni koraci  u zagovaranju i kako napraviti kvalitetnu i efikasnu zagovaračku kampanju. Trening  o antidiskriminaciskoj zagovaranju je nešto novo za našu organizaciju, jer nismo imali prije priliku da radimo zagovaračke kampanje. Sigurni smo da će nam obuka pomoći i u pisanju  grantova  za IRIS mrežu i za neke naše buduće  projekte”, zaključila je Medina Kljako iz Centra za psihološku podršku Sensus iz Mostara.

Najnovije vijesti