Održana Akademija ljudskih prava/demokratije

by dec 14, 2023Vijesti0 comments

Održana Akademija ljudskih prava/demokratije

by | dec 14, 2023

Trodnevna Akademija ljudskih prava/demokratije- horizontalni edukativni pristup, sa ciljem razmjene znanja i iskustava, umrežavanja i saradnje u oblasti ostvarivanja ljudskih prava i demokratije održana je na Vlašiću od 6. do 8. decembra. Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta „Inicijativa za ljudska prava i antidiskriminaciju ugroženih grupa“, koji u Bosni i Hercegovini implementiraju LIR Civilno društvo i ASB, uz finansijsku podršku Evropske unije.

Predstavnici organizacija civilnog društva i javnih institucija iz Bosne i Hercegovine su imali priliku da kroz predavanja, radionice i interaktivne diskusije, vođene iskusnim predavačima, zajedno istraže kompleksne izazove iz oblasti ljudskih prava i demokratije.

 Fokus Akademije je, između ostalog, bio na sljedećim temama:

  • Gender mainstreaming, HRBA i zaštita ljudskih prava;
  • Prezentacija najnovijih trendova vezano za ljudska prava sa fokusom na zvanična dokumenta Evropske unije i Bosne i Hercegovine, uz analizu trenutnog stanja zaštite ljudskih prava i pružanja usluga, te poređenje sa potrebama ciljne grupe;
  • Integracija socijalno isključenih i marginalizovanih grupa u zajednice korištenjem inovativnog modela socijalnog mapiranja;
  • Prezentacija naučenih lekcija i dobrih praksi, kao i razvoj mehanizama praćenja implementacije poštovanja ljudskih prava ranjivih grupa.

U okviru predstavljanja iskustava organizacija civilnog društva/zaštitnika ljudskih prava i predstavnika javnih institucija, doneseni su zajednički zaključci, a koji se odnose na značaj promotivnih aktivnosti, saradnju sa lokalnim zajednicama, prepoznavanje potreba i kreiranje relevantnih i održivih programa u oblasti ljudskih prava.

Ovo je jedna u nizu aktivnosti čiji krajnji cilj je zaštita ljudskih prava ugroženih grupa i borba protiv diskriminacije u svim njenim oblicima.

Najnovije vijesti