OBAVIJEST ZA NABAVKU USLUGA: “Petodnevna obuka o komunikaciji sa ranjivim grupama za posrednike ”

by okt 25, 2023Vijesti0 comments

OBAVIJEST ZA NABAVKU USLUGA: “Petodnevna obuka o komunikaciji sa ranjivim grupama za posrednike ”

by | okt 25, 2023

OBAVIJEST ZA NABAVKU USLUGA

Referentni broj: PDT BOS2304-006

“Petodnevna obuka o komunikaciji sa ranjivim grupama za posrednike ”

Naziv projekta: “Udruživanje snaga za radna mjesta i stabilnost: Podrška ugroženim osobama u Bosni i Hercegovini kroz javno/privatno/civilno partnerstvo”

LIR Civilno društvo u Bosni i Hercegovini raspisuje poziv za pružanje usluga – Provođenje petodnevne obuke o komunikaciji sa ranjivim grupama za posrednike (u daljem tekstu obuka) u šest gradova/opština/općina obuhvaćenih projektom (Goražde, Zavidovići, Trebinje, Teslić, Travnik, Vareš). Fokus obuke će između ostalog biti na komunikacijskim vještinama, preprekama za uspješnu komunikaciju sa ranjivim kategorijama, prepoznavanju specifičnosti važnih za proces komunikacije, zaštiti podataka i komunikacijskoj etici, saradnji sa drugim institucijama, itd.

Obuka će dodatno osnažiti službenike da unaprijede svoj rad sa klijentima, a ishod obuke se treba odraziti između ostalog na razvoj specifičnih komunikacijskih vještina, poznavanju pitanja aktivnog slušanja, konceptima subjektivnosti, razlikovanju karakteristika ranjivih grupa i njihovih specifičnosti, razlikovanju ličnih, socijalnih i profesionalnih komunikacijskih kompetencija, ispravnoj procjeni osjetljivosti podataka, kao i pripremi preporuka i zaključaka za posrednike.

Dodatni kriterijumi za odabir ponuđača će biti definisani u tenderskoj dokumentaciji koja će biti naknadno dostavljena zaintererovanim stranama.

Pojedinci i kompanije zainteresovani za prijavu treba da dostave svoju biografiju (CV) i motivaciono pismo, elektronskim putem na email adresu: zoran.basic@lircd.org.

Rok za podnošenje prijave za gore navedene usluge je 31.10. 2023. godine do 16:00 sati.

Samo pojedincima i kompanijama koji dostave prijavu biće dostavljena tenderska dokumentacija i poziv da učestvuju u navedenom postupku nabavke. Državni službenici i drugo osoblje javne uprave ne mogu biti angažovani kao konsultanti/treneri.

Najnovije vijesti