Nacionalna konferencija – 02.10.2014.

by okt 2, 2014Vijesti0 comments

Nacionalna konferencija – 02.10.2014.

by | okt 2, 2014

Nacionalna konferencija

Pozicioniranje nacionalne mreže u oblasti pružanja socijalnih usluga

POZIV

Poštovana/i

Zadovoljstvo nam je da Vas ili predstavnika Vaše institucije ili organizacije pozovemo da prisustvujete nacionalnoj konferenciji a tema događaja je predstavljanje glavnih rezultata projekta i budućih koraka, te da se prikaže uloga NVO u pružanju usluga socijalne zaštite i važnost povezivanje javnog i civilnog sektora u cilju unapređenja socijalne zaštite i da se ukaže na preporuke i primjere dobre prakse koji će biti predstavljeni ključnim akterima u Bosni i Hercegovini kao što je uspostavljanje usluga socijalne zaštite, akreditacija programa, standardizacija i licenciranje, iskustva iz regije, Srbije.

LIR Civilno društvo je partner u regionalnom projektu „Unapređenje pružanja usluga socijalne zaštite u Jugoistočnoj Evropi kroz jačanje nacionalnih i regionalnih mreža organizacija civilnog društva“ koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi ASB (Arbeiter-Samariter-Bund, Deutschland e.V.) u saradnji sa ostalim Partnerima iz regiona Edukacionim centrom iz Leskovca, Centrom za pravnu pomoć i regionalni razvoj iz Prištine, SOS telefonom za žene i djecu žrtve nasilja iz Podgorice, Organizacijom za građanske inicijative iz Osijeka i mrežom Solidar iz Brisela. Osnovni cilj projekta je unapređenje socijalnih usluga najugroženijim grupama ljudi i osnaživanje nacionalne i regionalne mreže organizacija civilnog društva koje se bave pružanjem socijalnih usluga a dodatni cilj ovog skupa je međusobno uvezivanje javnog i civilnog sektora, te razmatranja mogućnosti unapređenja međusobne koordinacije i saradnje u cilju postizanja sinergijskog efekta u ostvarivanju komplementarnih ciljeva projekata koje provodimo.

Za download dokumenata, kliknite ovdje

Najnovije vijesti