Konkurs za posao: Koordinator/ica za edukacije

by dec 25, 2023Vijesti0 comments

Konkurs za posao: Koordinator/ica za edukacije

by | dec 25, 2023

LIR civilno društvo traži osobu koja će se pridružiti našem timu energičnih i posvećenih profesionalaca koji će zajedno sa ostalim kolegama učestvovati u realizaciji aktivnosti, projekata i programa. Mi smo dinamična organizacija koja posvećuje pažnju razvoju svojih zaposlenih i članova zajednice kroz kvalitetne edukativne programe.

Tražimo osobu koja će se svojim stavom i prije svega vrijednostima uklopiti u tim čija je filozofija humanitarna i altruistička misija i pomoći nam u ostvarivanju ciljeva u oblasti obrazovanja, a koja će nastupati kao:

KOORDINATOR/ICA  ZA EDUKACIJE

Dužnosti/odgovornosti:

 • Koordinator obrazovanja će biti uključen/a u implementaciju projektnih aktivnosti  u vezi izgradnje kapaciteta javnih institucija, lokalnih pružaoca poslovnih usluga i civilnog društva, te izgradnji kapaciteta korisnika projekta kroz stručno osposobljavanje, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju i druge treninge;
 • Identifikacija potreba za obukom kroz analizu ciljnih grupa;
 • Razvoj i implementacija edukativnih programa koji podržavaju organizacione I projektne ciljeve;
 • Koordinacija sa predavačima, trenerima i drugim resursima za obuku;
 • Praćenje i evaluacija efikasnosti programa obuke;
 • Izvještavanje rukovodstvu o napretku i davanje preporuka za poboljšanja trenutnog stanja u oblasti edukacija;
 • Organizacija radionica, seminara i drugih edukativnih događaja;
 • Vođenje evidencije o učesnicima, ocjenama, evaluacijama i druge dokumentacije;
 • Saradnja sa drugim članovima tima radi ostvarivanja rezultata predviđenih projektom;
 • Praćenje najnovijih trendova u oblasti edukacija i predlaganje inovacija.

Potrebne vještine/sposobnosti:

 • Univerzitetska diploma ili visoko obrazovanje iz relevantne oblasti (npr. upravljanje ljudskim resursima, menadžment, obrazovanje);
 • Radno iskustvo u sličnim poslovima (prednost);
 • Odlične pismene i verbalne komunikacijske vještine;
 • Sposobnost vođenja i motivacije timova;
 • Analitičke vještine i sposobnost donošenja odluka;
 • Poznavanje alata za praćenje i evaluaciju efikasnosti obuke, kao i trendova u oblasti obrazovanja;
 • Odlično poznavanje b/h/s i engleskog jezika, pismeno i usmeno;
 • Sposobnost rada u međunarodnom i multietničkom okruženju;
 • Sposobnost putovanja lokalno i regionalno;
 • Razumijevanje procedura glavnih donatora (EU, UNDP, BMZ, GIZ…) je prednost;
 • Važeća vozačka dozvola (B kategorija) – aktivan vozač.

Mjesto rada: Banja Luka, BiH

Procedura za prijavu:

Pošaljite svoje motivaciono pismo i CV na maja.katic@lircd.org najkasnije do 22. januara 2024. godine do 16:00 časova.

Prijave primljene nakon ovog datuma neće biti uzete u razmatranje. Biće kontaktirani samo kandidati koji uđu u uži izbor.

Više informacija o nama potražite na: ww.lircd.org.

Najnovije vijesti