Inicijativa za socijalnu dimenziju: Visibility report

by jul 5, 2019Vijesti0 comments

Inicijativa za socijalnu dimenziju: Visibility report

by | jul 5, 2019

Inicijativa za socijalnu dimenziju započela je u avgustu 2018. godine sa ciljem poboljšanja socijalnih i politika zapošljavanja zemalja Zapadnog Balkana. Ova regionalna inicijativa je rezultat 25 godina dugog humanitarnog rada ASB-a u ovoj oblasti i identifikacije zajedničkih potencijala i prepreka za društveni prosperitet i dobrobit građana ovih zemalja na njihovom putu ka članstvu u Evropskoj uniji.

Šta je sve urađeno do danas, možete da pogledate u detaljnom izvještaju, koji ćete pronaći ovdje.

 

Najnovije vijesti