“Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija”

by maj 16, 2019Vijesti0 comments

“Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija”

by | maj 16, 2019

U srijedu 22. maja  u Sarajevu, biće održana Nacionala konferencija pod nazivom “Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija”. Ovaj događaj organizuje njemačka nevladina organizacija Arbeiter-Samariter.Bund za Jugoistočnu Evropu sa lokalnim partnerom LIR Civilno Društvo, a zajedno sa Federalnim Ministarstvom rada i socialne politike Federacije Bosne i Hercegovine i Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Konferencija se održava u okviru Inicijative za socijalnu dimenziju evropskih integracija (ISD) Zapadnog Balkana, koja je pokrenuta 2018-te godine kroz nastojanje ASB-a i lokalnih organizacija civilnog sektora Zapadnog Balkana, a uz podršku grupe uvaženih članova Evropskog parlamenta, da osnaže dijalog između civilnog sektora, građana i političkih elita u Evropskoj uniji i na Zapadnom Balkanu o potrebi za jačom socijalnom dimenzijom evropskih integracija zemalja regiona.

Očekuje se da događaju prisustvuje oko 100 učesnika, uključujući predstavnike Evropskog Parlamenta, Delegacije EU Njemačke Ambasade u Bosni i Hercegovini, predstavnike resornih ministarstava socijalne politike i zaštite, direktore regionalnih i lokalnih nevladinih organizacija, predstavnike opština koje razvijaju programe, kao i članice regionalne IRIS mreže koja okuplja preko 200 lokalnih NVO članica, direktnih pružaoca socijalnih usluga svih tipova na prostoru Zapadnog Balkana.

Kako je planirano, glavne teme koje će biti pokrenute jesu vezane za socio-ekonomsku perspektivu u Bosni i Hercegovini, gdje će ministri Federalnog Ministarstva rada i socijalne politike Federacije BiH, G-din Vesko Drljača  i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, G-din Alen Šeranić govoriti o stanju u oblasti socijalne politike, zdravstva i zapošljavanja, kao i reformama ovih sistema u proteklih nekoliko godina. Takođe, biće pokrenuto pitanje u kojoj mjeri ova Inicijativa utiče na državni sitem i na koji način se odvija saradnja između javnog i civilnog sektora.

Više o samoj Inicijativi kao i ISD projektu, pod sloganom “Da niko ne bude zaboravljen u procesu evropskih integracija” govoriće predstavnici nevladinih organizacija koje sprovode projekat, G-din Elmir Bojadžić, direktor ASB-a za  jugoistočnu Evropu i G-đa Biljana Zgonjanin, direktorka LIR Civilnog Društva.

ASB i LIR CD godinama uspješno sarađuju na mnogobrojnim projektima u Bosni i Hercegovini koji su direktno finansirani od strane Evropske unije i Njemačke Vlade. Stoga će se na ovoj konferenciji uvodnim govorima obratiti uvaženi predstavnici EU, Nj.E. Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU u BiH i Njemačke Ambasade u BIH, G-din Christian Sedat. Podršku Evropske unije implementaciji ISD projekta u zemljama Zapadnog Balkana prenijeće putem video poruke i G-din Cristian Dan Preda, član Evropskog parlamenta i izvestilac za Bosnu i Hercegovinu.

Najbolje primjere uspjeha i pomoći ASB-a i LIR CD-a na teritoriji BiH predstaviće sami korisnici aktivnih socio-ekonomskih projekata, kao i organizacije članice regionalne IRIS mreže koji su direktni pružaoci socijalne pomoći.

U okviru Inicijative za socijalnu dimenziju evropskih integracija sproveden je mentorski program za 65 manje razvijenijih opština/općina regiona za stvaranje projektnih ideja u okviru zajedničkog regionalnog portfolija. Planirano je da se u okviru ISD razvije 195 prijedloga projekata (3 prijedloga iz svake od 65 odabranih opština/općina) koji će biti spremni za finansiranje i implamentaciju. Na predstojećoj konferenciji u Sarajevu, predstavnici izabranih opština/općina u BiH će nam predstaviti svoje projektne ideje a učesnici će čuti i više o mentorskom programu koji su ASB i LIR CD sproveli na teritoriji BiH.

Ova konferencija je četvrta od šest najavljenih nacionalnih konferencija koje se tokom 2019-te godine organizuju u okviru ISD projekta u zemljama Zapadnog Balkana.

Naime, na Regionalnoj konferenciji koja je održana u novembru 2018. godine u Beogradu, ISD je okupila ministre Zapadnog Balkana zadužene za socijalnu politiku, regionalne organizacije civilnog društva i predstavnike medija, kao i predstavnike EU institucija, diplomatskog kora i druge međunarodne partnere koji su izrazili snažnu volju da podrže ovu Inicijativu. Tom prilikom Deklaracija o unapređenju socijalne politike na zapadnom Balkanu je potpisana od strane svih ministara zemalja Zapadnog Balkana i započet je konstruktivan dijalog o unapređenju socijalne politike i politike zapošljavanja.

U cilju rješavanja specifičnih tema i potreba zemalja i nastavka nacionalnog dijaloga i dijaloga sa evropskim partnerima, organizujemo ovu nacionalnu konferenciju u Sarajevu. Pored predstavljanja specifičnih društvenih potreba i problema u BiH, događaj je prilika da se lokalne zajednice koje aktivno učestvuju u mentorskom procesu predstave i razmotre pitanja IPA finansiranja, društvenog uticaja evropskih integracija i podrške socijalnim pitanjima. Ovo se posebno odnosi na socijalno preduzetništvo i druge lokalne inicijative koje se bave osnovnim potrebama društvene zajednice u Bosni i Hercegovini.

 

Najnovije vijesti