Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

by apr 8, 2020Vijesti0 comments

Covid-19, “Zemlja djece”: Mobilni timovi na terenu

by | apr 8, 2020

U situaciji Covid-19 pandemijske krize, “Zemlja djece u BiH” reorganizovala je rad Udruženja u skladu sa mjerama relevantnih kriznih organa.

Iako je “rad od kuće” jedna od opcija koja se intenzivno koristi, u svim situacijama u kojima je to moguće,  ipak se i dalje odvija i veoma intenzivan terenski rad putem mobilnih timova, koji, uz poštivanje svih važećih mjera, obezbjeđuju humanitarnu podršku najugroženijim korisničkim kategorijama.

Tako su porodice sa djecom u kojima su oba roditelja nezaposlena (više od 150), inače korisnici usluge Dnevnog centra za “djecu ulice” i djecu u riziku, obezbijeđene prehrambeno-higijenskim paketom, a kontinuirana pomoć u hrani, zaštitnim sredstvima i drugim neprehrambenim artiklima obezbjeđuje se i za maloljetne migrante sa Istoka koji su se zadesili u Tuzli za vrijeme pandemijske krize.

Potpuna restrikcija grupnih aktivnosti sa djecom i ženama se pokušava prevazići kroz korištenje informacionih tehnologija. Sadržaji promocije zdravih životnih stilova emituju se u saradnji sa lokalnom televizijskom kućom, dok se rodno-transformativni program za adolescente jako uspješno transformisao kroz korištenje on-line platformi i društvenih mreža.

Naš “Budi muško klub”, ne samo da dizajnira uspješne preventivne sadržaje vezano za pandemiju, već je organizovao i on-line vršnjačko savjetovanje vezano za krizu i prateće pojave za sve adolescente u potrebi. Takođe, volonteri Udruženja vrlo aktivno su se uključili i u širu lokalnu inicijativu “Heroji ulice” kako bi pomogli starije sugrađane.

Najnovije vijesti