Covid 19, Uduženje žena Priroda: Volonteri na terenu

by apr 15, 2020Vijesti0 comments

Covid 19, Uduženje žena Priroda: Volonteri na terenu

by | apr 15, 2020

Uduženje žena Priroda Bratunac je odmah po proglašenju vanredne situacije izazvane korana virusom sve svoje raspoložive resurse stavila na raspolaganje Opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Bratunac i Centru za socijalni rad. Osoblje i volonteri Prirode su postali volonteri Crvenog krsta, a kancelarija Prirode i tehnički resursi kojima raspolažemo su u službi potreba koje ovakva situacija nalaže.

Volonteri svakodnevno vrše podjelu maski (koje neke od naših članica i šiju), po pozivima koji pristižu u info centar Crvenog krsta vrše dostavu namirnica starijim ljudima koji se ne mogu kretati, dostavu lijekova po receptima koji se dostavljaju iz doma zdravlja, pakuju i dijele prehrambene i higijenske pakete ugroženom stanovništvu.

Naročitu pažnju posvećujemo ranjivim kategorijama, koje su inače i naše korisnice, kao što su žene žrtve rata, žene iz mnogočlanih porodica, samohrane majke, žene u riziku od nasilja u porodici ili žene žrtve nasilja u porodici. Trenutno razmišljamo o uspostavi telefonske linije za psihološku podršku ovoj ranjivoj kategoriji.

Najnovije vijesti