Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore

by dec 30, 20200 comments

Održivo upravljanje otpadom u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore

by | dec 30, 2020

Aplikanti: Vodeći partner – ARBEITER-SAMARITER-BUND, DEUTSCHLAND E.V i Aplikant 2: OPŠTINA KOTOR, CRNA GORA
Partneri: LOKALNA INICIJATIVA RAZVOJA – LIR, BOSNA I HERCEGOVINA i  ECO CENTAR DELFIN, CRNA GORA
Ukupan budžet: € 295,361.00, ASB €162,361.00, Opstina Kotor €133.000.00 i trajanje projekta 21 mjesec 2011-2012
Projektne opštine u BiH: Trebinje, Bileća, Gacko, Foča; Projektne opštine u CG: Kotor, Tivat, Nikšić, Plužine

Glavni cilj projekta je podsticanje zajedničkog održivog razvoja i povećanje efikasnosti upravljanja otpadom u prekograničnom području kroz jačanje kapaciteta zajedničkih mreža među privatnim, javnim i sektorom civilnog društva.

Specifični ciljevi: a) Uspostavljanje klastera za upravljanje otpadom kao inicijative za razvoj zaštite okoline u prekograničnom području; b) Podizanje svjesti i edukacija javnog, privatnog i sektora civilnog društva i građana o važnosti upravljanja otpadom i njegovim ekonomskim, finansijskim i socijalnim aspektima; c) Poboljšanje zajedničkog upravljanja i ponovno uspostavljanje prekogranične saradnje.

Opis projekta: Predloženi projekat okuplja sve relevantne učesnike sa zajedničkim ciljem da se poveća održivost zaštite okoline i poboljša privredna situacija i ukupna konkurentnost na projektnom području. Dakle, projekat ima za cilj jačanje kapaciteta lokalnih učesnika za upravljanje otpadom na održiv način i obavljanje  ekološko-privrednih djelatnosti u svojoj sredini. Istovremeno, projekat će osigurati prenos znanja, razmjenu iskustava, povećanje efikasnosti u upravljanju otpadom kroz uspostavljanje klastera za upravljanje otpadom, dajući primjere dobre prakse za postavljanje reciklažnih dvorišta. Dizajniran na ovakav način, projekat je u punom skladu s potrebama i ograničenjima ciljnih grupa projekta/krajnji korisnici će u potpunosti doprinijeti ostvarenju specifičnih ciljeva projekta i širih ciljeva projekta. Nadalje, predloženi projekt obuhvata sve potrebne elemente da doprinese uspješnom razvoju zaštite okoline u regiji, kao i za jačanje uloge relevantnih učesnika i razvoja održivih partnerstva i mreža. Kao takav, projekt dobiva inovativan karakter i stvara dodatnu vrijednost tradicionalno implementiranih društveno-ekonomskih projekata. Korištenjem ovog modela, predložena intervencija će doprinijeti ukupnoj revitalizaciji ekonomskog i procesa zaštite okoline u ciljanim zemljama i široj regiji. Aplikantima i partnerima ovog projekta, na čelu sa ASB-om kao funkcionalnim vodećim partnerom, će biti omogućeno poboljšanje stanja u pograničnom području baveći se ključnim pitanjima. Mišljenje ASB-a i partnera je da se samo postizanjem ekološke održivosti kroz pružanje podrške upravljanju otpadom može postići dugoročni razvoj ovog područja.

Najnovije vijesti